Dit is waarom de grote uitbreiding van hoogspanningsstation Breukelen hoognodig is

Het energienetwerk moet worden uitgebreid om de hele provincie in de toekomst van stroom te kunnen blijven voorzien. Een van de grootste knelpunten in het netwerk is het hoogspanningsstation in de polder bij Breukelen-Kortrijk. Netbeheerder TenneT wil zo snel mogelijk gaan starten met het uitbreiden van dit station. (Video en stills Peter Knieriem / RTV Utrecht)

Waarom moet het hoogspanningsstation bij Breukelen uitgebreid worden?

Het hoogspanningsstation bij Breukelen is van cruciaal belang voor de stroomvoorziening in onze provincie. Duurzaam opgewekte energie uit de rest van Nederland komt hier binnen en wordt omgezet met behulp van transformatoren zodat we de stroom kunnen gebruiken. Omdat er steeds meer (duurzame) energie wordt opgewekt en we ook steeds meer stroom nodig hebben raakt het elektriciteitsnetwerk overbelast. Daardoor kunnen nieuwe woningen, bedrijven of scholen straks niet meer aangesloten worden op het stroomnetwerk. En de elektriciteit kan ook niet doorgegeven worden. Daarom moet er snel wat gebeuren.

Op welke plek wordt het hoogspanningsstation uitgebreid?

Meest aannemelijk is dat het hoogspanningsstation bij Kortrijk-Breukelen drie keer zo groot wordt. De uitbreiding op de huidige locatie heeft als voordeel dat er geen extra hoogspanningsmasten hoeven te komen om het huidige station met andere stations te verbinden. Netbeheerder TenneT benadrukt wel dat het nog geen gelopen race is. Er zijn nog drie locaties in de buurt van Breukelen die geschikt zouden kunnen zijn. Ook kunnen mensen zelf met suggesties komen voor locaties voor hoogspanningstations. . Dat kan nog tot 1 mei. TenneT gaat de komende jaren niet alleen in Breukelen aan de slag. Ook in de buurt van Utrecht en Amersfoort moeten er nieuwe elektriciteitsstations komen.

Verzet tegen plannen in het verleden

In het verleden was er verzet tegen de komst van het huidige transformatorstation bij Breukelen. Omwonenden spanden, zonder succes, rechtszaken aan om de komst van het station tegen te houden. Hoe zal dat nu gaan? TenneT vindt het lastig te zeggen of er nu ook weer procedures worden aangespannen. De netbeheerder zegt in ieder geval in gesprek te gaan met de omgeving. Vanavond is er een inloopavond in het Van der Valk hotel in Breukelen waar geïnteresseerden bijgepraat kunnen worden over de uitbreidingsplannen van TenneT. Het verzet tegen een eventuele uitbreiding lijkt nu minder dan voorheen. Betrokkenen laten aan RTV Utrecht weten niet nog eens in een slepende juridische procedure te willen belanden.

Wat gaat er nu verder gebeuren?

Donderdagavond 13 april was er voor het eerst een informatieavond over de uitbreidingsplannen. Daarna zal er overleg plaatsvinden met de omgeving, de provincie en de gemeente. Dan moet er vervolgens een locatie worden aangewezen die onderzocht moet worden op haalbaarheid. Daarbij moet gekeken worden naar zaken als stikstof en natuur. En dan moet de provincie ook nog goedkeuring geven voor de gekozen locatie. De verwachting is dan dat er in 2025 een bouwvergunning voor het elektriciteitsstation voor Breukelen-Kortrijk kan worden aangevraagd. Het station moet er in 2027 staan.


Meer nieuws