Financiële rekening van mislukt project komt op bordje van inwoners

Vanwege het stopzetten van de ontwikkeling van het digitaal kinddossier GGiD door drie GGD regio's, is het afboeken van een investering noodzakelijk. Deze bedraagt naar verwachting € 4,09 per inwoner. Alleen al voor de GGD Utrecht bedraagt het bedrag 4,9 miljoen Euro. De rekening gaat naar betrokken gemeenten en komt daardoor op het bordje van inwoners te liggen. Het dossier is niet gerealiseerd; het project mislukt.

Dit valt ons zwaar

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het bestuur van de GGD regio Utrecht heeft samen met de besturen van GGD Hollands Noorden en GGD Twente besloten om te stoppen met de ontwikkeling van het digitaal kinddossier GGiD.’ Het besluit valt het gemeentebestuur zwaar met name vanwege de financiële consequenties: ‘De totale af te boeken investering voor de regio Utrecht bedraagt circa 4,9 miljoen. De GGD regio Utrecht is niet in staat om deze financiële tegenvaller binnen eigen middelen op te vangen. Om niet onder het benodigde weerstandsvermogen te komen is een incidentele bijdrage van alle betrokken gemeenten vereist. Deze bedraagt naar verwachting € 4,09 per inwoner. Voor Stichtse Vecht gaat het dan om een incidentele bijdrage van circa € 266.000.’

Nieuwe aanbesteding is nieuwe kosten

Maar hiermee zijn we er nog niet aldus de gemeente Stichtse Vecht: ‘De kosten voor een nieuwe aanbesteding en afwikkeling van de huidige aanbesteding komen daar nog bij. Zodra hier meer over bekend is informeert de GGD ons. Ook organiseert de GGD binnenkort een informatiebijeenkomst voor raadsleden.’ In een zes pagina tellende brief legt de GGD Utrecht uit hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan en waarom tot deze keuze is gekomen. 

Wat is GGID?

Het GGID is een gezamenlijk toekomstig digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg. Een samenwerkingsverband tussen de besturen van de GGD Regio Utrecht, GGD Hollandse Noorden en GGD Twente. Voor elk kind wordt een digitaal dossier aangemaakt. Gegevens over de groei ontwikkeling, vaccinaties en dergelijke worden daar in vastgelegd. Het voeren van een dossier is een wettelijke verplichting. Al vanaf 2015 zijn instanties gestart met de komst van de GGID. Omdat een dergelijke applicatie nog niet bestond, werd besloten samen te gaan werken een een nieuw dossier: de GGID. In de afgelopen jaren werd de implementatie van het nieuwe dossier telkens uitgesteld. De ontwikkeling is op een punt gekomen dat over stoppen of doorgang moet worden beslist. Er is onvoldoende vertrouwen dat er op afzienbare tijd een werkbaar dossier kan worden opgeleverd zodat besturende partijen hebben besloten te stoppen met dit proces / product. De financiële rekening van het mislukte project gaat naar de inwoners van alle betrokken gemeenten. 


Meer nieuws