Diverse activiteiten in wijkcentrum Over-Noord te Breukelen

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, starten de activiteiten in wijkcentrum Over-Noord te Breukelen weer op. Kijk op deze pagina voor info over klaverjassen, jeu de boules of jeugdschaken.

Klaverjassen
Het Amsterdams Klaverjassen (geen koppelklaverjas) vindt plaats elke tweede zaterdag van de maand van 13.30 tot 17.00 uur in Wijkcentrum Over-Noord. De volgende bijeenkomst is dus 9 oktober 2021. U kunt zich hiervoor aanmelden vóór 5 oktober2021 via activiteiten@over-noord.nl / 06 46665854 / 0346 830720. De kosten bedragen € 3,50 pp.
Net als voor alle andere activiteiten geldt: U bent alleen welkom als u geen Covid-gerelateerde klachten heeft. Is dit wel het geval: meld u zich dan telefonisch af.

Klaverjassen met kaartclub KZN
Kaartclub KZN houdt elke dinsdagavond vanaf 19.30u een gezellig klaverjasavond waarin we drie rondes op zijn Amsterdams spelen. Voor de winnaars zijn er leuke en tevens nuttige prijzen. In gezellige sfeer drinken we een biertje, wijntje of sapje. Om de week is er bovendien een verloting met natuurlijk veel prijzen te winnen.
Deelnamekosten voor het kaarten: € 3,00.
Heeft u zin om hieraan mee te doen? Kom dan op dinsdagavond om 19.30u naar Wijkcentrum Over-Noord.
Meer informatie?
Neem contact op met Peter Voorend, petervoorend@gmail.com.
Tot ziens bij de KZN

Jeu de boules
In de speeltuin van Over-Noord is een aantal jaar geleden, met dank aan de Beheerstichting Over-Noord, een Jeu de boulesbaan gecreëerd waar u naar hartenlust het spel Jeu de boules kunt spelen. Dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur speelt er altijd een clubje dames en heren. U kunt hierbij aansluiten. Maar u kunt elk moment van de andere dagen ook zelf gebruik maken van deze baan.

Jeugdschaken
Maar liefst twaalf kandidaten hebben deelgenomen aan de eerste les van het jeugdschaken. Schaakmeester Cees Samson had het er druk mee omdat er een groepje bestaat dat al kan schaken en er nieuwelingen waren. De nieuwelingen waren druk bezig met elkaar om te overleggen wat de beste posities waren op het kleurenbord. De andere kinderen bogen zich over een uitdagende opdracht op niveau! Eén ding is zeker, de jeugd had plezier in de les.