Dodenherdenking op 4 mei in de verschillende kernen van de gemeente Stichtse Vecht

Het jaarthema van deze Dodenherdenking is: Vrijheid in verbondenheid. Een ieder is van harte welkom bij de Dodenherdenking. Het college van burgemeester en wethouders hecht er aan dat ook de jeugd van Stichtse Vecht bij de diverse herdenkingsbijeenkomsten aanwezig is.

Vlaggen:
Op de avond van de nationale Dodenherdenking 4 mei mag de Nederlandse vlag pas om 18.00 uur, halfstok, worden uitgestoken in overeenstemming met de nieuwe richtlijnen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en moet de vlag voortaan na de 2 minuten stilte halfstok blijven hangen tot zonsondergang.

Breukelen:

Spreker:           Burgemeester drs. Ap Reinders

19.30 uur          Vertrek stille tocht vanaf Boom en Bosch vooraf gegaan door een trommelslager met omfloerste trom.

De stoet gaat over de Straatweg naar het Monument op het Titus de Witplantsoen.

Na de kranslegging door collegelid zullen de namen worden voorgelezen van de 18 slachtoffers voor wie het monument is opgericht.

De namen worden voorgelezen door Bart Drogenbroek, leerling van de Willibrordusschool.

Na afloop van deze plechtigheid gaat de Stille Tocht verder naar de oude begraafplaats, waar de dodenherdenking bij het graf van Flight Lieutenant Christopher James Maltby plaatsvindt.

In afwachting van de komst van de stoet speelt ‘Brassband Breukelen’ op de oude begraafplaats passende koralen.

19.55-20.00 u.  Klokluiden.

20.00 uur          Twee minuten stilte bij het graf van Flight Lieutenant Christopher James Maltby.

20.02 uur          Brassband Breukelen speelt “The Last Post”, vervolgens het Engelse volkslied en het Wilhelmus.

Aansluitend kranslegging door burgemeester Ap Reinders namens het gemeentebestuur van Stichtse Vecht, familie Maltby, “124 Baroda Squadron”, Veteranen van Breukelen, Heeren Vijf van Nyenrode en publiek.

Na de kranslegging een korte toespraak door burgemeester.

Kockengen:

Spreker:           Raadslid Mieke Hoek

19.30 uur          Op Kerkplein voor het oude gemeentehuis toespraak door Mieke Hoek namens het gemeentebestuur van Stichtse Vecht

19.45 uur          Voorafgegaan door muzikant met trom stille tocht naar begraafplaats aan De Dreef

19.57 uur          Aankomst bij de begraafplaats en verspreid gaan staan.

20.00 uur          De klok slaat 20.00 uur. Twee minuten stilte

Kockengens Blazersensemble speelt ‘The Last Post’

Aansluitend kranslegging door Mieke Hoek namens het gemeentebestuur en daarna bloemlegging door veteraan Dan Braggaar

Wilhelmus wordt gespeeld door Het Blazersensemble, gevolgd door Het Eventide.

Afsluitend nog één koraal van het Kockengens Blazersensemble

Muzikant met trom loopt terug naar aula; stoet volgt.

Daarna gaat ieder zijns weegs.

Loenen:

Spreker:           wethouder Maarten van Dijk en kinderburgemeester Fien Sandt

19.40 uur          Verzamelen in Park Leeuwendijk (tegenover Cultureel Centrum ’t Web)

19.45-19.55 u   Muziekvereniging ORVeO speelt koraalmuziek

19.45 uur          Luiden klok tot 19.45 uur (10 x 1 minuut)

19.55 uur          Kort welkom door comité 4 mei Loenen aan de Vecht

19.58 uur          Aansluitend speelt solist ORVeO “The Last Post”

20.00 uur          Klok slaat 8 keer met aansluitend twee minuten stilte

20.02 uur          ORVeO speelt 2 coupletten van het Wilhelmus

                        Gevolgd door:

 • Korte inleiding over gang van zaken door 4 mei Comité Loenen aan de Vecht
 • Bijdrage KBS De Ludgerus in Loenen aan de Vecht
 • Toespraak collegelid namens het gemeentebestuur Stichtse Vecht
 • Volgorde krans- en bloemleggingen:

1. Vertegenwoordiger Gemeente Stichtse Vecht,

2. Veteranen Stichtse Vecht,

3. Oranjevereniging 

4. Basisschool KBS De Ludgerus– andere leerlingen/jongeren kunnen aansluiten met bloemen.

5. Overige belangstellenden kunnen aansluiten

 • Einde herdenking

Maarssen-dorp:

Spreker:                Wethouder Frank van Liempdt 

19.30 uur               Verzamelen bij het oorlogsmonument in Park Goudestein.

                               Uitdelen van witte rozen door leden van de scoutinggroep.

19.45 uur               Muziek door de Bazuin

19.58 uur               The Last Post door de Bazuin

20.00 uur               Twee minuten stilte.

20.02 uur               Twee coupletten Wilhelmus door de Bazuin.

 • Voorlezen namen gevallenen Maarssen en Tienhoven
 • Toespraak namens het College van Burgemeester en Wethouders door wethouder Frank van Liempdt
 • Gedichten door leerlingen van De Zilvermaan school.
 • Toespraak door de heer Bouman

                              Kranslegging door:

 • Wethouder Frank van Liempdt namens het Gemeentebestuur
 • Oud leden van het verzet.
 • Veteranen
 • De Stichting 4 – 5 mei Maarssen.
 • Leerlingen van De Zilvermaan school

                              Bloemlegging van een witte roos door alle aanwezigen,

                              ondertussen speelt De Bazuin gepaste muziek.

Afsluiting door de heer J. van Nieuwenhoven voorzitter Comité 4 en 5 mei Maarssen en Tienhoven

Tienhoven:

Spreker:           wethouder Hetty Veneklaas

19.30 uur          Stille tocht vanaf de brandweergarage naar molen “De Trouwe Wachter”.

19.50 uur          orkest SDG Tienhoven speelt koraalmuziek.

20.00 uur          Stilte.

20.02               Twee coupletten Wilhelmus door orkest SDG Tienhoven

 • Toespraak namens het gemeentebestuur van Stichtse Vecht door wethouder Hetty Veneklaas
 • Gedicht

orkest SDG Tienhoven speelt koraalmuziek.

Vreeland:

Spreker:           wethouder Arjan Wisseborn

18.45 uur          Nicolaas Kerk, Kerkplein 1, Vreeland wordt open gesteld voor publiek

19.00 uur:         Aanvang programma in Nicolaas kerk met moment van bezinning.

19.40 uur          Het gezelschap verlaat de kerk en loopt via muziektent in een stille tocht naar het oorlogsmonument aan het Boerenlaantje.

                        Bij het monument speelt muziekvereniging De Vecht stemmige muziek

19.50 uur          Toespraak wethouder Arjan Wisseborn namens het gemeentebestuur van Stichtse Vecht

19.59 uur          Muziek: ‘The last Post’, gespeeld door Muziekvereniging De Vecht.

20.00 uur          Twee minuten stilte

                        Zingen Wilhelmus        

                        Aansluitend kransleggingen (o.a. door gemeente en bloemlegging namens veteranen).

                        Dankwoord