[Regionieuws] Doorstroom WW naar bijstand ook in Midden-Utrecht gedaald

In 2022 kwamen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht ongeveer 290 personen na afloop van hun werkloosheidsuitkering (WW) terecht in de bijstand. Dat is bijna een halvering ten opzichte van het aantal personen dat in 2021 na de WW een bijstandsuitkering kreeg. In alle leeftijdsklassen nam de doorstroom naar de bijstand af, ook bij 60-plussers. (Archieffoto ter illustratie)

Doorstroom naar bijstand afgenomen in alle leeftijdsklassen

De jaren 2022 en 2023 kenmerken zich door een zeer krappe arbeidsmarkt met veel vacatures en een lage werkloosheid. Dat biedt veel kansen voor iedereen die op zoek is naar een baan. Mede daardoor komen er minder mensen in de bijstand terecht, ook vanuit een WW-uitkering. In de regio Midden-Utrecht was de uitstroom vanuit de WW naar de bijstand in 2020 nog 4,5%. Dit percentage zakte in 2021 naar 3,3% en vorig jaar kwam dit uit op 2,4%. Dit is het laagste doorstroompercentage van de WW naar de bijstand in de afgelopen vijf jaar. Voor alle leeftijdsklassen geldt dat de doorstroom vanuit de WW naar bijstand afnam. Een groter aandeel 60-plussers ging aan het werk dan in voorgaande jaren. Voor de regio Midden-Utrecht geldt dat het aandeel 60-plussers dat naar de bijstand doorstroomde in de afgelopen vijf jaar is afgenomen van 12% in 2018 naar 7% in 2022. 60-plussers kunnen ook in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) als ze bij aanvang van werkloosheid 60 jaar en vier maanden of ouder waren.