Dossier van het gas af: college krijgt huiswerk mee naar huis

Op de commissievergadering van dinsdag 7 september stond de Transitie Visie Warmte op de politieke agenda. In deze 'visie' wordt aangegeven welke wijken het eerst van het gas af gaan in Stichtse Vecht. Besluitrijp is het gemeentelijke stuk nog niet; van de politiek ontving het college van B&W huiswerk mee naar huis

Vanaf 2050 kunnen inwoners in alle gemeenten in Nederland op basis van landelijke besluitvorming in principe niet meer koken op gas of stoken op aardgas. Dan kan dit alleen nog met duurzame installaties. Iedere gemeente is verplicht voor eind 2021 een Transitie Visie Warmte vast te stellen. Tijdens de commissie van 7 september stond het raadsvoorstel ter discussie met als uiteindelijk doel om met de Transitie Visie Warmte,  de uitgangspunten, de prioritering in wijken en de voorlopige planning mee in te stemmen. 

Over dit plan van het college van B&W is de politiek helder: niet besluitrijp. Met huiswerk stuurde de politiek het college van B&W naar huis. De politiek wil dat het college van B&W een verdere verdieping maakt op het gebied van draagvlak, participatie, inzichtelijkheid in betaalbaarheid, het afwegingskader, duidelijkheid over verplichting versus vrijblijvendheid en dergelijke. Naar verwachting zal in december van dit jaar een nieuw voorstel door de raad worden behandeld. Iedere gemeente is vanuit Rijksoverwege verplicht voor eind 2021 een Transitie Visie Warmte vast te stellen. De portefeuillewethouder kreeg het extra verzoek van de politiek om ook te onderzoeken wat er gebeurt als voor Stichtse Vecht per 1 januari de stukken niet zijn vastgesteld.