Drie politieke partijen willen openheid op dossier Herenweg - Gageldijk

De partijen Samen Stichtse Vecht, GroenLinks en het Vechtse Verbond komen tijdens de raad van 8 juni met een motie met als doel: meer openheid op het dossier Herenweg - Gageldijk.

De afgelopen jaren is er veel misgegaan op het dossier Herenweg - Gageldijk. De vraag is wat waren de achterliggende oorzaken en wie was daar voor verantwoordelijk? Nu dat het project deels is afgerond blijven partijen Samen Stichtse Vecht, GroenLinks en Het Vechtse Verbond hameren op het dossier. Tijdens de raad van 8 juni dienen zij een motie in ter behandeling en besluitvorming in de raad. 

De partijen willen dat een onafhankelijke derde partij een second opinion uitvoert waarbij helder wordt of het uitgevoerde en nog uit te voeren werk echt de knelpunten zal gaan ondervangen (watermanagement; bocht Maarsseveense Poort; voldoende mate van stutting riolering, extra ingeplande werkzaamheden door nutsbedrijven, etc.). Ze willen de vertrouwensbreuk met omwonenden hertellen. Partijen pleiten voor een heldere transparante termijnagenda en willen volledige transparantie door het opheffen van de geheimhouding op dit dossier.