Drukbezochte nieuwjaarsreceptie OVSV in De Olifant

Na twee jaar geen nieuwjaarsreceptie vanwege corona was het donderdag 12 januari extra fijn om het nieuwe jaar samen af te trappen. De opkomst van een kleine honderd OVSV’ers en andere genodigden was daarvan het bewijs. Ook een heel bijzondere gastspreker en het traditionele stamppottenbuffet lokten de ondernemers massaal naar restaurant De Olifant in Breukelen om daar op het nieuwe jaar te proosten.  

Welkom geheten door voorzitter Rijchart van Oord waren naast OVSV-leden, introducés en genodigden, ook de wethouders, een aantal fractieleden en medewerkers van de gemeente aanwezig. Allen goed geluimd en met frisse zin om vooruit te blikken op 2023.

Ondernemend, Verbindend en Samen Vooruit

Met trots sprak Van Oord over de vorig jaar vernieuwde communicatie-uitingen van de OVSV: de opgefriste website, het nieuwe logo en het nieuwe motto met de letters OVSV – Ondernemend, Verbindend en Samen Vooruit. In het verlengde daarvan wil de OVSV in 2023 niet alleen meer bijeenkomsten organiseren, meer bedrijven bezoeken en meer samenwerken met partners, maar ook jongere ondernemers welkom heten. Dit laatste om nieuwe dynamiek binnen de vereniging te brengen.

Gefopt

Hoogtepunt van de avond was internationale gastspreker Hr. Doktor Ing. Marcus Becker, die het gezelschap zou meenemen naar ‘De Vechtstreek 2035: ein Blick in die Zukunft’. De schrik zat er bij sommigen in toen dr. Becker zijn betoog in het Duits begon. Een vergissing, zo bleek... Toen hij met zwaar Duits accent zijn lezing in het Nederlands vervolgde, werd al gauw duidelijk dat Herr Doktor – in werkelijkheid Pieter de Rijk – een grappenmaker was. Hij nam niet alleen de Nederlander op de hak met diens zuinigheid, het WK-verlies van Duitsland en de toiletrol als primaire levensbehoefte tijdens corona, maar ook de Duitser kreeg ervan langs met ludieke voorbeelden van ‘Ordnung muss sein’ en ‘Waar zouden we zijn zonder humor? In Duitsland.’ Kortom: een erg vermakelijk en verrassend intermezzo

Na alle hilariteit die deze verrassingsact bracht, opende wethouder Karin van Vliet het niet te versmaden stamppottenbuffet en was het nog aangenaam eten en netwerken.

Tekst en fotografie: Monique Linnemann Taal & Tekst


Meer nieuws