Drukke agenda voor politiek van Stichtse Vecht

Het wordt een drukke politieke week die al op maandag begint met de informatieve commissie over de stand van zaken van de ambtelijke organisatie, op dinsdag de commissies Fysiek en Bestuur en Financiën onder andere over het opnieuw invoeren van de starterslening en de Bestuursrapportage 2021. Op woensdag de extra raadsvergadering over de staat van de organisatie.

Agenda, tijden en livestream

·         Informatieve commissie maandag 13 september, 19:30 uur (agenda en livestream)

·         Commissie Fysiek domein dinsdag 14 september,19:30 uur (agenda en livestream)

·         Commissie Bestuur en financiën dinsdag 14 september,19:30 uur (agenda en live audiostream)

·         Extra raadsvergadering woensdag 15 september,19:30 uur (agenda en livestream)

Informatieve commissie - maandag 13 september

In verband met het spoedddebat op woensdag 15 september is deze Informatieve commissie over de staat van de organisatie naar voren gehaald. De gemeentesecretaris / algemeen directeur geeft hierover jaarlijks een toelichting. De toelichting gaat over de doorontwikkeling van de organisatie en de continuïteit van de werkzaamheden. Na een korte presentatie is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen.

Commissie Fysiek domein - dinsdag 14 september

De commissie Fysiek Domein gaat met elkaar in debat en wordt geadviseerd over de volgende onderwerpen:

• Bestemmingsplan Straatweg 3a in Maarssen

• Herinvoeren starterslening

• Motie PvdA – Instellen Welstandsvrije zones

• Box in de wijk

• Verordening Plassenschap Loosdrecht

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Commissie Bestuur en financiën - dinsdag 14 september

De commissie Bestuur en financiën gaat met elkaar in debat en wordt geadviseerd over het volgende onderwerp:

• Jaarrekening 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV)

• Actualisatie Archiefverordening en Beheerregeling informatiebeheer

• Bestuursrapportage 2021

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Gemeenteraadsvergadering: Spoeddebat - woensdag 15 september

De gemeenteraad van Stichtse Vecht komt op woensdag 15 september 2020 in een spoeddebat bijeen. De fracties van Samen Stichtse Vecht, GroenLinks en PVV hebben een spoeddebat in de gemeenteraad aangevraagd. Aanleiding zijn de gebeurtenissen van afgelopen maanden, de situatie binnen de gemeente, het onmiddellijk vertrek van wethouder Klomps en de effecten van de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Spreekrecht

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Er hebben zich inmiddels 3 insprekers aangemeld. Aanmelden voor het spreekrecht kan nog tot dinsdag14 september 12:00 uur.