Eigen bijdrage SP: prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties.

De huidige afspraken tussen het gemeentebestuur en de woningcorporaties verkorten volgens de SP de wachtlijst van Woningnet niet en maken geen eind aan de heersende woningnood in onze gemeente. Daarom wil de SP dat deze afspraken, de evaluatie en de visie van het college behandeld worden in de gemeenteraadscommissie.

Het College heeft de resultaten van hun afspraken met Portaal, Vecht en Omstreken, Wuta en Habion ter kennisneming verstrekt.Ter kennisneming betekent dat het niet besproken gaat worden. Sinds 2019 laat de Provinciale Woonmonitor alleen maar achteruitgang zien. Het gemeentebeleid moet zich volgens de SP veel meer richten op het realiseren van meer sociale huurwoningen door de corporaties. 

Maar ook voor de mensen met een bruto jaarinkomen boven de huurgrens tot ca.55.000 Euro is er praktisch niets te huur of te koop. Daarom heeft de SP de overige politieke partijen gevraagd om juist wel in gesprek met elkaar te gaan over de prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties. 

Tineke de Vries:  “In de aanbiedingen hebben de gezamenlijke corporaties 88 vragen, aanbevelingen en wensen gedaan om het aantal sociale huurwoningen te vergroten. Wij vinden in de evaluatie hiervan te weinig terug. Maar we vertrouwen er op dat betere prestatieafspraken, betere kansen voor de corporaties en een andere opstelling van de gemeente ook tot betere resultaten zullen leiden waarbij we niet uitsluiten dat de woonvisie moet worden aangepast.” 

De SP hoopt dat alle partijen verbetervoorstellen voor de prestatieafspraken aandragen en op deze manier helpen om een eind te maken aan de kolossale woningnood binnen de sociale huursector.

Het verzoek van de SP om de prestatieafspraken in een commissievergadering te bespreken wordt mede gesteund door de fracties van BVNL, GroenLinks en PvdA.