Eigen bijdrage GL PvdA en SP: De oplossing voor de woningnood in Stichtse Vecht

Wonen is een recht voor iedereen. Dat klinkt logisch, en dat is het ook, maar in de gemeente Stichtse Vecht is er al te lang sprake van woningnood. En aan deze woningnood wordt te weinig gedaan, waardoor te veel mensen op lange wachtlijsten staan voor een woning.


SP, GroenLinks en PvdA zijn ervan overtuigd dat de woningnood in onze gemeente kan worden opgelost. Na overleg met leden en belangstellenden tijdens diverse bijeenkomsten zijn we tot de
conclusie gekomen dat er ander beleid moet komen. De drie partijen hebben daarom een 8-puntenplan (het woonmanifest) opgesteld om in 2026 de wachtlijsten minimaal te halveren.
In het 8-puntenplan staat beschreven wat echt anders moet om de woningnood op te lossen.

In de uitwerking van het manifest tref je een aantal zeer effectieve maatregelen aan om meer woningen te realiseren. Want daar gaat het om. Er moeten snel meer huizen bij komen. Uiteraard passend bij de specifieke vraag van de inwoners van deze gemeente. En ook moeten we bij het realiseren van die woningen duurzaam te werk gaan en rekening houden met extremere weersomstandigheden in verband met de klimaatverandering. Dat noemen we ook
wel klimaatadaptief bouwen.

Dit bijzondere manifest is een plan van drie linkse partijen in de gemeente Stichtse Vecht.

Lukas Burgering, fractievoorzitter van de PvdA, geeft aan; ‘Ik heb de twee andere links partijen uitgenodigd om dit manifest samen te schrijven omdat ik ervan overtuigd ben dat we met deze drie partijen echt een ander en vooral beter beleid kunnen maken voor dit zeer belangrijke dossier in deze gemeente’.

Marja van Gaalen, fractievoorzitter van GroenLinks, is het met
Burgering eens en vult aan; ‘Voor ons is uiteraard belangrijk dat er meer woningen komen, en dat deze huizen beschikbaar komen voor de groepen die het het hardst nodig hebben: starters, senioren en mensen die vanwege een scheiding op straat komen te staan. Verder vind ik het ontzettend belangrijk dat we ons gezamenlijk gaan inzetten om ook de huurhuizen te verduurzamen.’

En vervolgens geeft Tineke de Vries, fractievoorzitter van de SP aan dat ‘we ervoor willen zorgen dat er veel meer sociale huurwoningen komen in onze gemeente. Met dit woonmanifest zetten we de eerste stap’.
Het volledige woonmanifest is te lezen op: eindeaandewoningnood.nl