Eigen bijdrage: Open Brief Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie Stichtse Vecht vraagt in een Open Brief aan de
formateur Yvonne van Mastrigt om samen met de formerende partijen écht
werk te maken van de energietransitie. Bij een recente lokale actie
vroegen meer dan 1400 huiseigenaren in Stichtse Vecht offertes aan voor
woningisolatie en installaties voor het opwekken van duurzame energie.
Ze willen een bijdrage leveren aan het klimaatprobleem, en willen
tegelijk hun energierekening verlagen. Woordvoerder Cock van der Kaaij
hierover: “De huidige problemen binnen de gemeentelijke organisatie
mogen geen belemmering zijn om deze zaken aan te pakken. De urgentie van
de energiecrisis is daarvoor te hoog. De gemeente moet de inwoners
daarbij helpen.”

Om deze doelen te bereiken vragen de partners van de Klimaatcoalitie de
inzet van de gemeente. Het moet voor inwoners makkelijker worden om
goede adviezen te krijgen, in 4 jaar tijd moet de energie voor
verwarming van huizen met 20% omlaag en het moet mogelijk worden om
zonnevelden aan te leggen. Ook moet de gemeente meewerken om per jaar
minstens 50 grote zonnedakprojecten te realiseren. De partners bieden
hierbij ondersteuning aan.

In de Open Brief wijst de Klimaatcoalitie er op dat van de vier
formerende partijen er drie deelnemer zijn in het Klimaatoverleg
Politieke Partijen (KOPP). Deze drie willen samen met 5 niet-formerende
partijen snel de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen.
Deze 8 partijen vertegenwoordigen een ruime meerderheid van de inwoners
(23 van de 33 raadszetels).