Eigen bijdrage SP Stichtse Vecht: Aktiebingo laat onze ouderen niet vallen

De SP in Stichtse Vecht geeft het niet op om de coalitie te laten inzien dat zij aan haar verplichtingen moet voldoen, en geeft het ook niet op om de coalitie te laten zien hoeveel mensen er plezier beleven aan de activiteiten voor ouderen in De Vondel, Het Trefpunt ,de Van Hoornhof en overige locaties in onze dorpen.

Daarom vroeg de SP aan de vrijwilligers of zij mee wilden helpen een mooie Aktie-Bingo te organiseren. Voor de ouderen en de vrijwilligers de mogelijkheid om zich nog een keer te laten zien en vooral horen. En om de wethouder te herinneren aan de belofte dat er in september een voorstel komt om deze voorzieningen voor ouderen structureel in stand te houden.

De Aktie-Bingo willen we houden in De Vondel in Maarssen en/of in Breukelen (het Trefpunt of de Twijg). We werden een beetje overdonderd door de vele enthousiaste  toezeggingen van de vrijwilligers. KBO heeft zelfs al zalen in De Vondel aangevraagd.

We hebben alle oppositiepartijen gevraagd om ook bij te dragen in het Aktie-Bingo-Prijzenpakket. De coalitie hoeft echter gezamenlijk maar met 1 prijs te leveren: de belofte dat de locaties en voorzieningen voor de ouderen in Stichtse Vecht in tact blijven. Die hoofdprijs wordt dan verdeeld onder alle ouderen.