Eigen bijdrage SP: 'Te weinig woningen voor senioren in het Ruimtekwartier'

De plannen over het Ruimtekwartier in Maarssenbroek liggen dinsdag 31 mei ter bespreking voor de Raad. De SP dient samen met GroenLinks en de PvdA een motie in om de senioren daarbij niet te vergeten.

In het Ruimtekwartier komen bijna 2.400 woningen waarvan het overgrote deel bestemd is voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Helaas, volgens de SP, niet genoeg voor senioren.In de deelplannen Venus, Mars, Saturnus, Neptunus en Plinten komt het woord 'seniorenwoning' of ';levensloopbestendige woning' niet eén keer voor. Wel wordt gemeld dat de begaanbaarheid voor senioren niet optimaal gaat worden waardoor er onvoldoende voorzieningen voor senioren op de begane grond komen.

De indieners van de motie roepen het College op om het Ruimtekwartier beter begaanbaar en bereikbaar te maken voor senioren. En meer voorzieningen voor hen op de begane grond te reserveren, zoals een apotheek, huisartsenpost, fysiotherapeut, stalling voor scootmobielen en een pedicure. Allemaal zaken waar ouderen behoefte aan hebben. Zo kan het Ruimtekwartier volgens de SP een goed alternatief worden voor ouderen om hun te groot geworden woning te verruilen voor een aantrekkelijke plek in hetRuimtekwartier.


Meer nieuws