Eigen bijdrage SP: 'Trefpunt dicht? Open De Twijg!'

Omdat Stichting Welzijn de dagbesteding van de Twijg wilde verplaatsen naar Het Trefpunt in Breukelen werden de bestaande activiteiten voor ouderen in Het Trefpunt stop gezet. De Twijg begeleid mensen met een beperking en ouderen.De SP Stichtse Vecht vindt dat hier 2 groepen ,vaak kwetsbare mensen, tegen elkaar worden uitgespeeld.

De ouderen hadden al jaren hun aktiviteiten in het Trefpunt. En tot ieders tevredenheid.Tegen de zin van de gebruikers en vrijwilligers ging in januari voor hun de deur dicht. Wat kregen zij terug? De 2 groepen ouderen van de gym moesten voortaan maar naar het Kikkerfort en de Beatrixstraat. De bingo moest verhuizen naar het commerciele restaurant De Meander van De Driesprong. Dat je daar alles moet betalen en niet je eigen koffie ,gebakje, frisdrank , advocaatje mag meenemen is logisch maar draagt niet bij aan de gezelligheid.En dat was juist zo fijn in het Trefpunt  met een eigen keukentje en een knusse sfeer. De huidige situatie bevalt de mensen absoluut niet, en er haken steeds meer ouderen af. Daardoor blijven er weer mensen in hun huis zitten met  het risico  dat ze vereenzamen. Terwijl de oplossing volgens de SP zo eenvoudig is!

Vrijwilligster Adrie Winter: “De ruimte waar vroeger De Twijg zat, staat nu leeg maar wordt nog steeds door Welzijn Stichtse Vecht gehuurd van Woningstichting Vecht en Omstreken. Dus ze betalen 30.000 Euro huur van ons belastinggeld voor een lege ruimte.Geef ons die lege ruimte. De meeste mensen zeiden ook meteen: ...kunnen we niet in de oude Twijg? Alles is daar aanwezig, de tafels en stoelen uit het Trefpunt staan nog in de opslag, dus wat is het probleem?  Ik zet me al jaren in voor de oudjes, ben van die mensen gaan houden en wil graag alles doen om ze nog een paar mooie jaren te geven en leuke activiteiten te doen. Ik ben bereid de kar te trekken,ik heb twee ex-collega die ook graag weer willen beginnen, dus ook dat is geen probleem”. 

De SP vindt het ontoelaatbaar dat er vanaf januari huur wordt betaald om een ruimte leeg te laten staan waar de ouderen hun aktiviteiten kunnen hebben en wil dat de gemeenteraad hier ingrijpt..