Eigen bijdrage SP: Woningen in Park Avenue blijken toch geen sociale huurwoningen

Het College heeft bij behandeling van de Woonvisie 2024-2030 steeds volgehouden dat Edelwonen in Park Avenue 295 sociale huurwoningen verhuurt. Ook bewoners lieten hun verbazing hierover horen tijdens de Commissie- en raadsvergadering over de nieuwe Woonvisie en meldden zelfs nog veel klachten over de slechte woonomstandigheden en de torenhoge servicekosten van deze panden met energielabel A.

Nu, maar wel nadat die Woonvisie is vastgesteld, erkent het College uiteindelijk dat het aantal sociale huurwoningen in Park Avenue niet klopt.

SP, PvdA en Groen Links hebben hierover in september al vragen gesteld, nadat zij een onderzoek hielden in deze drie omgebouwde kantoorpanden aan de Planetenbaan.

Slechts 30% van de 295 woningen moet minimaal als sociale huurwoning beschikbaar zijn. Dat zijn dus 79 woningen in plaats van 295.

Dit betekent dat er 216 sociale huurwoningen minder komen in de optelsom van bestaande en bij te bouwen sociale huur in de gemeente Stichtse Vecht tot 2030.

In 2030 belooft dit College om er 1330 sociale huurwoningen bij te bouwen maar hiervan zijn er dus al 216 verdwenen.

De SP vraagt het College waar en wanneer dit, zoals het College het noemt, ‘nuanceverschil’ van 216 broodnodige sociale huurwoningen gebouwd gaan worden.

Door al het gesjoemel met cijfers bij deze gebeurtenis is voor de SP het vertrouwen in overige sociale huur beloften van dit College danig verminderd.

Zowel aantallen bestaande als toekomstige sociale huur van commerciële verhuurders zijn onzeker geworden. Het College geeft toe geen sancties te hebben, als commerciële verhuurders zich niet aan de afspraken houden.

De huurders van Park Avenue worden door het College met hun klachten doorgestuurd naar de huurcommissie en de kantonrechter omdat de gemeente te laks is om de wet “Goed Verhuurderschap” in onze gemeente al in werking te laten gaan.

De firma Edelwonen (onderdeel van Bouwhuis) heeft de drie panden van Park Avenue vrij plotseling doorverkocht aan de buitenlandse investeerder Catella.

Maar dat weerhoudt de gemeente er niet van om voor de verdere ontwikkeling van het Ruimtekwartier gewoon zonder aanvullende eisen, opnieuw in zee te gaan met deze firma.