RTV Stichtse Vecht

Energy board Provincie Utrecht pakt drukte op elektriciteitsnet samen aan

Aanleiding voor de Energy Board is het elektriciteitsnet in de provincie Utrecht dat naar verwachting tot 2030 vol zit. Daardoor kunnen nieuwe grootverbruik klanten voorlopig geen transportcapaciteit krijgen. En kunnen bestaande grootverbruik klanten niet uitbreiden. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Genoemde klanten komen hiervoor op een wachtlijst. Deze zogenaamde netcongestie – filevorming op het net – leidt tot vertraging van bijvoorbeeld grootschalige woningbouwprojecten, ontwikkeling van bedrijventerreinen maar ook de verdere energietransitie in de regio. Binnen de Energy Board werkt de provincie Utrecht samen met landelijke netbeheerder TenneT en regionale netbeheerder Stedin, de regio’s U16 en Amersfoort, Foodvalley én de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Om de file op het stroomnet op te lossen is uitbreiding of verzwaring noodzakelijk. TenneT en Stedin investeren de komende jaren dan ook fors in het elektriciteitsnet. In de provincie Utrecht wordt tot 2030 een bedrag van 740 miljoen euro geïnvesteerd.

Samenwerking sleutel voor succes

In de ‘Energy Board provincie Utrecht’ komen de plannen van de netbeheerders, marktpartijen en overheden samen, zodat onder meer ruimtelijke planprocessen en vergunningsprocedures eerder en beter op elkaar afgestemd worden. Zo is bijvoorbeeld de uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk in de gemeente Stichtse Vecht van cruciaal belang voor de hele energievoorziening in de provincie Utrecht.

Op verzoek van TenneT, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de gemeente Stichtse Vecht, wordt daarom door de provincie Utrecht een provinciaal inpassingsplan voorbereid. De verwachting is dat de uitbreiding van dit hoogspanningsstation in 2029 klaar is. Om tot die periode toch handelingsperspectief te bieden aan klanten op de wachtlijst zijn slimme oplossingen op de korte termijn nodig.

Korte termijn

De Energy Board zoekt op korte termijn naar oplossingen om het elektriciteitsnet flexibeler en slimmer te benutten, zodat extra ruimte – ofwel transportcapaciteit – ontstaat. De focus ligt daarbij op nieuwbouwprojecten en bestaande bedrijventerreinen waarbij zowel naar technologische, organisatorische, juridische als financiële oplossingen wordt gekeken. Van nieuwe contractvormen tot innovatieve batterijsystemen en van het beter afstemmen van vraag en aanbod tot ‘energy hubs’. Ook hierbij is samenwerking essentieel.

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat – na 2030

Ten slotte worden de investeringsplannen voor de periode na 2030 elke twee jaar vastgelegd in een zogenaamd ‘provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat’ (p-MIEK) vastgelegd. Belangrijkste doel is om investeringsplannen van de provincie na 2030 te bepalen, zodat congestie in de toekomst kan worden voorkomen.

Voor persinformatie: