Evaluatie mislukt miljoenenproject GGD opgestart

Op 2 november 2022 hebben de algemene besturen van de GGD’en van GGD regio Utrecht, GGD Hollands Noorden en GGD Twente het besluit genomen om te stoppen met de ontwikkeling van het miljoenen kostende project 'Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg' (GGID). Het afboeken van de investering komt op het bordje van de inwoners wonenden in het gebied van de betrokken GGD’s. Door middel van een brief aan de gemeenteraden van de betrokken gemeenten, heeft de GGD regio Utrecht laten weten dat het externe evaluatietraject is opgestart. Een quickscan moet voor de zomervakantie de eerste resultaten laten zien. De volledige evaluatie is eind van dit jaar te verwachten.

In een brief aan betrokken gemeeneten laat de GGD regio Utrecht weten dat dat de evaluatie is opgestart: ‘Het doel van de evaluatie is om inzicht te krijgen in het totale proces rondom het GGID vanaf het eerste moment tot de afronding en welke belangrijke mijlpalen en beslismomenten daarin zijn geweest.' Voor de evaluatie alleen al is aan alle gemeenten gevraagd rekening te houden met een bedrag van € 75.000,-. Voor de zomer van 2023 wordt een quickscan gepresenteerd. In het najaar van 2023 wordt de volledige evaluatie verwacht. 

GGID?

Het GGID is een digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg. Een samenwerkingsverband tussen de besturen van de GGD Regio Utrecht, GGD Hollandse Noorden en GGD Twente. Voor elk kind is een digitaal dossier aangemaakt. Gegevens over de groei ontwikkeling, vaccinaties en dergelijke worden daar in worden vastgelegd. Het voeren van een dossier is een wettelijke verplichting. Al vanaf 2015 zijn instanties gestart met de komst van de GGID. Omdat een dergelijke applicatie nog niet bestond, werd besloten samen te gaan werken een een nieuw dossier: de GGID. In de afgelopen jaren werd de implementatie van het nieuwe dossier telkens uitgesteld. Eind 2022 besloten de betrokken partijen de stekker uit het plan te trekken. Er was onvoldoende vertrouwen dat er op afzienbare tijd een werkbaar dossier kon worden opgeleverd. In een eerdere reactie eind 2022 gaf het college van B&W al aan dat het besluit om te stoppen met het mislukte miljoenenproject zwaar viel.


Meer nieuws