Extra krediet nodig voor brandweerposten Stichtse Vecht

Het college van B&W gaat de raad verzoeken in te stemmen met een extra krediet van € 3.600.000,- naar € 6.030.555 voor aanvullende financiering van brandweerposten. Volgens de gemeente is er sprake van een 'aanzienlijk bredere scope' , extra kosten en fors gestegen prijzen van materialen en personeel. 

Gemeente Stichtse Vecht op ingediende persvragen: 'Dit betreft niet alleen de brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven, het eerder verstrekte krediet is ook gebruikt voor de verbouwing en verduurzaming van de brandweerpost Kockengen en de nieuwbouw van de post Nieuwer Ter Aa. Hierdoor is er sprake van een aanzienlijk bredere scope dan bij de aanvraag van het krediet was beoogd.' De raad van Stichtse Vecht zal worden gevraagd in te stemmen met het extra krediet van € 2.430.555,00.

De grote overschrijding van het eerder aangevraagde krediet brengt de nodige vragen met zich mee. Volgens de gemeente is die overschrijding goed verklaarbaar: 'In 2018 is 3.6 miljoen euro verstrekt voor de (ver)bouw en verduurzaming van brandweerkazernes. Er is sprake van een bredere scope waardoor extra krediet nodig is. Daarnaast is voor de fusiepost Westbroek-Tienhoven grond aangekocht van derden, realisatie is niet gelukt op eigen grond, hierdoor zijn extra kosten gemaakt. Verder constateren we dat prijzen van materialen en personeel fors zijn gestegen. Voordat we een brandweerkazerne bouwen, laten we een raming maken en deze komen allen fors hoger uit dan in 2018.'

Dekking van het krediet zal volgens de gemeente Stichtse Vecht meegenomen worden in de meerjarenbegroting. 


Meer nieuws