Extra subsidie voor initiatieven van onderop op het platteland!

Goed nieuws voor iedereen die een vernieuwend idee heeft voor het platteland in de provincie Utrecht! Het Europese programma LEADER is met twee jaar verlengd en er is zowel vanuit de Europese Unie als vanuit de provincie Utrecht extra budget beschikbaar gesteld. Dat betekent dat ook in 2021 en 2022 LEADER-subsidie kan worden aangevraagd, uiteraard zolang er budget beschikbaar is. Dus ... wie het eerst komt, het eerst maalt!

We zijn daarom op zoek naar ideeën die stad en platteland verbinden, die vernieuwend zijn en waarvoor draagvlak is: vóór en door de streek! Heb je zo’n idee? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een financiële bijdrage vanuit LEADER! Daarnaast moet het idee bijdragen aan een of meer van de doelen van jouw LEADER-gebied. In het LEADER-gebied Utrecht-Oost zijn de doelen Voedsel van dichtbij, Recreatie, Educatie, Duurzame energie en Sociale Innovatie. In het LEADER-gebied Weidse Veenweiden (Utrecht-West) zijn de doelen: Broedplaatsen (voor ontmoeting en vernieuwing), Korte ketens en duurzame dorpen en Voedsel van dichtbij. In het LEADER-gebied Polders met Waarden zijn de doelen Relatie stad-land en Duurzaamheid.

Dus: heb je een projectidee dat aansluit bij een of meer van de doelstellingen in jouw LEADER-gebied, neem dan contact op met de coördinator in jouw gebied om de mogelijkheden te bespreken. De contactgegevens staan op de websites bij ‘contact’.

Naast LEADER is er ook vanuit de provinciale subsidieregeling “Leefbaarheid Kleine Kernen” subsidie beschikbaar voor initiatieven van onderop in de dorpen op het platteland. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze subsidie vooral bedoeld voor activiteiten die de sociale samenhang versterken, zoals bijvoorbeeld het organiseren van culturele of gemeenschappelijke activiteiten, of het in stand houden van basisvoorzieningen. Kijk op de website www.provincie- utrecht.nl/loket/subsidies/agenda-vitaal-platteland voor meer informatie of neem contact op met de coördinator: martijn@praktijk-platteland.nl.

Informatie- en meedenkcafé op woensdag 23 juni 2021

LEADER Utrecht-Oost, LEADER Weidse Veenweiden en “Leefbaarheid Kleine Kernen” organiseren op woensdagavond 23 juni 2021 20:00 uur een online informatie- en meedenkcafé waarin we uitleg geven over deze en andere subsidiemogelijkheden, inspirerende voorbeelden laten zien en vragen beantwoorden over wat die regelingen voor jouw idee kunnen betekenen. Deelname kost niets. Aanmelden kan door een mail te sturen naar ajg@leaderweidseveenweiden.nl.

Een uitgebreide beschrijving van de doelstellingen, subsidievoorwaarden en de wijze waarop de subsidie kan worden aangevraagd, is te vinden op de websites van de LEADER-gebieden:

  • oostkant van de provincie Utrecht: leaderutrechtoost.nl

  • westkant van de provincie Utrecht: www.leaderweidseveenweiden.nl

  • de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik: poldersmetwaarden.nl