Fietsersbond roept nieuwe raad op fietsveiligheid te verbeteren

De afgelopen maand hebben door heel Nederland bijna 14.000 inwoners hun raad opgeroepen om de fietsveiligheid te vergroten in hun gemeente! Zo ook voor gemeente Stichtse Vecht. In Stichtse Vecht hebben 57 inwoners de brief ondertekend waarbij 'topprioriteiten' zijn benoemd.

De door inwoners genoemde topprioriteiten voor Stichtse Vect zijn:

* Snelheidsverschillen tussen auto’s en fietsers verkleinen, onder andere door een snelheid van 30 km/u in de bebouwde kom breed in te voeren
* Veilige fietsroutes naar school maken
* Fietspaden beter inrichten om valpartijen te voorkomen
* Er voor zorgen dat iedereen veilig in het donker kan en durft te fietsen

Fietsersbond: ‘Naast deze thema’s werkt de Fietsersbond aan tal van andere dossiers, zowel landelijk als lokaal. Onze verkeersveiligheidstop 10 geeft een mooi overzicht van concrete acties.’ 


Meer nieuws