Financiële bom onder jeugdhulpverlening, wijkteams en wmo-begeleiding in Stichtse Vecht

TIM Stichtse Vecht - de jeugdhulp, wijkteams, en Wmo-begeleider in onze gemeente - verkeert in financiële problemen. Volgens de gemeente Stichtse Vecht heeft de organisatie te maken met een ernstige financiële overschrijding van enkele miljoenen. (Foto ter illustratie)

Gemeente Stichtse Vecht: 'Sinds een half jaar verzorgt TIM Stichtse Vecht de jeugdhulp, wijkteams, en Wmo-begeleiding in onze gemeente. Er zijn het afgelopen half jaar stappen gezet in het neerzetten van de nieuwe organisatie en het bieden van ondersteuning aan inwoners. Uit de meest recente prognose van TIM SV blijkt dat een ernstige financiële overschrijding van enkele miljoenen onontkoombaar is. De prognoses van de financiën van TIM zijn zorgelijk. Daarom ondernemen we ook stappen.'

Onafhankelijk onderzoek

Net als andere organisaties loopt TIM op haar financiële tenen om de juiste hulp aan inwoners te kunnen bieden. Gemeente Stichtse Vecht: 'We zien in heel Nederland vanaf 2021 als gevolg van onder andere de langdurige COVID pandemie, een sterke toename in de zorgvraag en daarmee ook in de zorgkosten binnen de Jeugdzorg en Wmo. Om gezamenlijk de trend en de cijfers beter te kunnen duiden laten we, college en bestuur Timon, een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de oorzaken die tot de overschrijding hebben geleid. De bedoeling is dat we met goed onderbouwde oplossingsrichtingen komen die deze trend helpt om te buigen. Hiermee willen we de geprognotiseerde tekorten zoveel mogelijk terugdringen.'

Het is voor ons college en Stichting Timon essentieel dat de inwoners die zorg nodig hebben deze ontvangen en dat de zorg op peil blijft. Gemeente Stichtse Vecht: 'Wij informeren de gemeenteraad van Stichtse Vecht zo spoedig mogelijk na gereed komen van het onderzoek over de uitkomsten en vervolgstappen.'