Flinke wachtlijsten WMO en huishoudelijke hulp

De gemeente Stichtse Vecht heeft te kampen met flinke wachtlijsten als het gaat om een gesprek met de WMO-consulent en voor huishoudelijke hulp. In een brief aan betreffende inwoners vraagt de gemeente medewerking van de inwoner en specifiek hulp uit het eigen netwerk te vragen. (Foto ter illustratie)

Na een melding van een inwoner voor WMO-ondersteuning volgt eerst een gesprek met de WMO-consulent. De Wmo-consulenten voeren op basis van deze melding een uitgebreid gesprek met inwoner om een plan te maken voor de juiste ondersteuning. De wachtlijsten voor het noodzakelijke gesprek zijn de afgelopen jaren gestegen.

Wachtlijst 2 tot 3 maanden voor eerste gesprek

Gemeente Stichtse Vecht: 'Vanwege toename van de vraag door de toenemende vergrijzing, complexere vragen en personeelstekorten is de wachttijd voor een gesprek met een Wmo-consulent opgelopen tot ongeveer 2 tot 3 maanden. Alle inwoners die een melding voor de Wmo hebben gedaan en nog geen gesprek hebben gehad met de gemeente zijn daar deze week via een brief over geïnformeerd.' De gemeente hoopt de wachtlijsten snel terug te dringen. In januari zijn er volgens de gemeente nieuwe medewerkers bij Team WMO gestart. 

Wachtlijsten huishoudelijk hulp

Ook voor noodzakelijk huishoudelijk hulp bij hulpbehoevende inwoners bestaan inmiddels flinke wachtlijsten: 'Daarnaast zien we een toenemende vraag voor huishoudelijke hulp en een oplopend tekort van hulpen. Hierdoor is ook voor huishoudelijke hulp een wachtlijst ontstaan. Alle inwoners met een indicatie voor huishoudelijke hulp hebben daarom een brief ontvangen om hen te vragen mee te denken of ze het schoon houden van hun huis op een andere manier kunnen organiseren.' Creatieve oplossing zoals 'bijvoorbeeld door de hulp om de week in plaats van iedere week langs te laten komen' worden door de gemeente concreet voorgesteld. 

Wettelijke taak

Vanwege de lange wachtlijsten wordt door de gemeente een beroep gedaan op de zelfredzaamheid: 'We realiseren ons dat we hiermee een groot beroep doen op de zelfredzaamheid van de inwoner.' De keuze daarvoor is begrijpelijk maar opmerkelijk. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze taak en wet. 

Pilot

Een van de oplossingen voor het terugdringen van de wachtlijsten hoopt de gemeente te vinden met de pilot van de Wachtkracht. Gemeente Stichtse Vecht: 'De wachtkracht is een samenwerking tussen Alfa & zorg en Welzijn Stichtse Vecht. Hierbij krijgen mensen die op de wachtlijst staan voor hulp bij Alfa & zorg de mogelijkheid om al in gesprek te gaan met Welzijn Stichtse Vecht. Zij kijken – tot er hulp beschikbaar is – samen met de inwoner hoe er mogelijk op een andere manier ondersteuning geregeld kan worden. Bijvoorbeeld met vrijwilligers en het eigen netwerk. Op deze manier hopen we inwoners op de wachtlijst voor huishoudelijke hulp toch een vorm van ondersteuning te bieden.'