Fracties pleiten voor kleinschalige opvanglocaties alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Het piept en het kraakt op het gebied van de toestroom en opvang van vluchtelingen en statushouders. Specifiek is de situatie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Ter Apel in toenemende mate onveilig en stressvol. Fracties in Stichtse Vecht willen op korte termijn actie en roepen het college van B&W door middel van een motie op om binnen het vastgoed en grondgebied in eigendom van de gemeente en particulier vastgoed op zoek te gaan naar plekken voor minimaal 1 en bij voorkeur 2 tot 3 kleine wooneenheden of kinderwoongroepen. (Archieffoto ter illustratie)

Motie

Door middel van een motie willen de partijen GroenLinks, PvdA, SP, Samen Stichtse Vecht, CDA en ChristenUnie-SGP dat Stichtse Vecht een bijdrage verleent in de crisis die zich op dit moment afspeelt in relatie tot alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Ter Apel. Volgens de Kinderombudsman is die situatie in toenemende mate onveilig en stressvol en geven instanties aan dat ingrijpen nu nodig is. Staatssecretaris Van der Burg heeft een dringende oproep verstuurd aan gemeenten om een bijdrage te verlenen. De genoemde fracties pleiten daarom voor actie op lokaal niveau.

Mening

De fracties van GroenLinks, PvdA, SP, Samen Stichtse Vecht, CDA en ChristenUnie-SGP dat Stichtse Vecht zijn van mening dat we in Stichtse Vecht zouden moeten staan voor het veilig op kunnen groeien en het waarborgen van kinderrechten voor ieder kind en vindt dat iedere gemeente een bijdrage dient te leveren aan een betere doorstroom van statushouders. De motie roept op te onderzoeken of er in Stichtse Vecht plekken voor minimaal één en bij voorkeur twee tot drie kleine wooneenheden of kinderwoongroepen kunnen worden gevonden. Als deze gevonden zijn is het verzoek aan het gemeentebestuur om met NIDOS in gesprek te gaan tot het realiseren opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. NIDOS is een stichting die als onafhankelijke (gezins-) voogdijinstelling de voogdijtaak uitvoert voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland. 

Behandeling motie

In de raadsvergadering van 1 november (die vermoedelijk ook op woensdagavond 2 november wordt gehouden) zal de motie worden behandeld. De raadsvergadering is LIVE via het programma Rondom de Raad van RTV Stichtse Vecht te volgen. Op beide avonden live vanaf circa 19.10 uur . 


Meer nieuws