Fracties willen energievoorziening terug bij overheid en stellen vragen aan college

De SP vindt energie een basisvoorziening en wil dat op landelijk niveau de energievoorziening terug bij de overheid komt. De SP stelt samen met GroenLinks en Samen Stichtse Vecht vragen aan het college van B&W om van daaruit een verandering in gang te zetten. 

Energie basisvoorziening

SP Stichtse Vecht: 'De SP vindt energie een basisvoorziening. Net als drinkwater of riolering. Omdat onze energievoorziening is geprivatiseerd (verkocht op de markt aan de  hoogsbiedende) heeft de overheid volgens de SP niets meer te zeggen over detarieven. De energiebedrijven verhogen de prijzen voor gas en licht, de winsten gaan naar de buitenlandse aandeelhouders en wij zitten in de kou en aan de pomp betalen we ons blauw.'

SP Stichtse Vecht vervolgt: 'Van wie zijn de energiebedrijven eigenlijk? ENECO was vroeger eigendom van 44 Nederlandse gemeenten en is nu in handenvan het Japanse MitsubishiNUON was vroeger eigendom van een aantal provincies en is nu van het Zweeds staatsbedrijf Vattenfall, ESSENT was vroeger eigendom van Provincies en gemeenten en is nu eigendom van het Duitse energieconcern E.ON.' 

Vragen aan college van B&W

De SP wil meer grip op de energiemarkt om betaalbaarheid, leveringszekerheid enduurzaamheid te waarborgen en zou het een mooi begin vinden om op lokaal en/ofprovinciaal niveau de regie over energie weer terug te nemen. Samen met GroenLinks en Samen Stichtse Vecht stelt het vragen aan het college van B&W om een transitie op dit gebied in gang te zetten:

Wil het College, regionaal of anderszins, het initiatief nemen om de discussie aan te jagen om de energielevering door energiebedrijven weer terug in publieke handen te krijgen?

Is het college bereid bij gemeenten die daarmee al gestart zijn, ervaringen en kennis op te halen en te leren van die inzichten?

Is het college bereid hiervoor een studie te doen en deze voor het einde van hetjaar (of zo snel als mogelijk)  aan de raad voor te leggen?

Liberalisering van de energiemarkt had voordelen

Volgens een eerder gepubliceerd artikel van 1 vandaag zjn de hoge prijzen niet te wijten aan de privatisering maar aan de crisis op de markt. Daarnaast hebben we vanwege de concurrentie de afgelopen jaren juist te maken gehad met concurrerende prijzen zodat jaarlijks overstappen voor veel gezinnen leidde tot een financiële verbetering. Jaarlijks werd dan ook massaal overgestapt door gezinnen om financiële voordelen te halen en de te kiezen voor de op dat moment meest gunstige tarieven. 

Warmtenetten

Om nationaal niveau wil het Kabinet warmtenetten in publieke handen leggen. Bij warmtenetten wordt vaak restwarmte uit de industrie gebruikt. Nu zijn zo'n half miljoen huishoudens op een warmtenet aangesloten, maar het is de bedoeling dat daar de komende jaren nog eens meer dan een miljoen bij komen. De Vereniging van Nederlandse Gemeente heeft eerder al een oproep gedaan aan de Tweede Kamer: 'De infrastructuur van warmte moet net als bij aardgas en elektriciteit in handen van de overheid zijn. Gemeenten willen dat dat publieke eigenaarschap bij wet wordt geregeld. 'Het publiek eigenaarschap van de warmtenetten moet wat de gemeentekoepel betreft worden opgenomen in de nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorzieningen, omdat ze behoren tot de vitale infrastructuur,' aldus een artikel op Binnenlands Bestuur. 


Meer nieuws