Gaan fracties GroenLinks en de PvdA in Stichtse Vecht voortaan samen?

Na de Provinciale verkiezingen van afgelopen week gaan de fracties van GroenLinks en de PvdA in de eerste Kamer een gezamenlijke senaatsfractie vormen. Achter de schermen wordt op landelijk niveau al langer gewerkt aan samenwerking. Die samenwerking moet op termijn het sterke antwoord op de versplintering in het politieke landschap worden. Gaan GroenLinks en de PvdA nu ook op lokaal niveau samensmelten tot één fractie?  

Tijdens de afgelopen gehouden verkiezingen blijkt dat samenwerken loont. Omdat beide partijen in de senaat samen zullen gaan versterkt dat de slagkracht. Als we kijken naar de cijfers op lokaal niveau in Stichtse Vecht, dan zijn beide partijen gezamenlijk als 2e partij in Stichtse Vecht geëindigd. Met 4.868 stemmen zelfs iets meer dan de VVD met 4.689. Zou dat voor de lokale fracties van GroenLinks en de PvdA aanleiding zijn om ook een verdere boost te geven aan de verdere versterking van het 'linkse' gedachtegoed? Nee is daarop het antwoord van beiden partijen.

PvdA

Lukas Burgering fractievoorzitter PvdA Stichtse Vecht: 'Overal waar dat inhoudelijk logisch is, werken we zo goed mogelijk samen. We zijn twee partijen, met heel vaak maar een geluid. Maar er zijn ook verschillen, en dat mag.'

GroenLinks

Marja van Gaalen fractievoorzitter GroenLinks Stichtse Vecht: 'In het verleden ( tijdens de vorige raadsperiode) zijn we meermalen samen met de PvdA opgetrokken, onder meer bij het terugdringen van de voorgenomen bezuinigingen in het sociaal domein. De samenwerking lag toen niet altijd voor de hand, omdat de PvdA deel uitmaakte van de coalitie terwijl wij intussen in de oppositie waren beland. Intussen maken we nu allebei deel uit van de oppositie. We zijn dan ook zeker van plan om in de toekomst vaker de samenwerking op te zoeken, waar dat mogelijk is.'

Van Gaalen vervolgt: 'We zijn blij met de fusie van PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer., Maar zien dat lokaal vooral als een uitnodiging, niet als een verplichting. Het belangrijkste is dat we met álle partijen om tafel kunnen, om tot een zo vruchtbaar mogelijk resultaat te komen!'

Rondom de Raad podcast

Ook in de Rondom de Raad podcast werd in de aflevering over de Provinciale verkiezingen stilgestaan bij de samenwerking op links.