Gaat er in 2025 gebouwd worden aan de Kuyperstraat?

Het staat al een tijdje op de wensenlijst van de gemeente en Portaal; sociale huurwoningen aan de Kuyperstraat in Maarssen. Zoals het er nu naar uitziet worden 26 sociale huurappartementen eind 2025 / begin 2026  gerealiseerd en gaat de bouw in 2025 starten.  (Archieffoto ter illustratie)

Website gemeente Stichtse Vecht: 'De bestaande bebouwing (voormalige school Kardinaal Alfrink) is gesloopt en de locatie wordt herontwikkeld tot woningbouwlocatie. Er komen sociale huurappartementen voor kleine huishoudens.' Onlangs heeft het college van B&W een besluit over het project genomen: 'We hebben het voornemen over te gaan tot verkoop van gemeentegrond aan Portaal voor de realisatie van 26 sociale huurappartementen aan de Kuyperstaat te Maarssen.'

Een woordvoerder van Portaal in een reactie: 'We hopen begin 2025 te starten met de bouw. Dit is echter afhankelijk van de nog te doorlopen vergunningstrajecten.' Navraag leert dat de omwonenden nog niet zijn geïnformeerd. Portaal in een reactie: 'Zodra het plan in het college behandeld is en goedkeuring heeft gekregen zal er een uitnodiging uitgaan naar de buurt. We zijn voornemens om in de week van 18 december een inloopbijeenkomst te organiseren voor de buurt indien het college akkoord gaat met het plan. Het plan ligt dan ter visie.'

De bouwtijd van een dergelijk complex is ongeveer een jaar. Een woordvoerder van Portaal in een reactie: 'Dit zou betekenen dat de woningen eind 2025/begin 2026 opgeleverd worden.' Er is een schetsontwerp maar Portaal kiest ervoor dit pas te delen tijdens de inkoopbijeenkomst die naar verwachting in december van dit jaar nog zal worden georganiseerd.