Gebiedsgericht werken gaat in Stichtse Vecht op de schop

Stichtse Vecht startte in 2011 met het gebiedsgericht werken. Deze opzet gaat met ingang van 2022 op de schop. Dinsdag aanstaande bespreekt de gemeente de plannen voor het eerst met de politiek.

Gemeente Stichtse Vecht: 'In 2022 willen we met gebiedsgericht werken nog meer aansluiten bij de wensen van de bewoners van Stichtse Vecht en hen ondersteunen bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving. De eigenheid, leefbaarheid en sociale samenhang van de twaalf kernen blijft hierbij leidend, maar worden nadrukkelijk gekoppeld aan de grotere maatschappelijke opgaven waar we als gemeente voor staan.’

Nieuwe rollen gemeente
In de nieuwe situatie wordt per gebied drie gemeentelijke rollen aangewezen: beheerder leefomgeving, adviseur leefomgeving en omgevingsmanager. De beheerder leefomgeving is het aanspreekpunt voor bewoners waar het gaat over onderhoud aan de openbare ruimte. Iedere adviseur leefomgeving heeft een eigen gebied waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. De adviseur leefomgeving is in dit gebied het eerste aanspreekpunt over de leefomgeving. Naast een adviseur leefomgeving is er een functie van omgevingsmanager. Deze werkt mee in grote projectgerichte opdrachten met verschillende stakeholders en georganiseerd in een projectteam.

Nieuwe rollen bewoners
Op dit moment zijn er binnen Stichtse Vecht ruim 36 bewonersgroepen actief. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Om de verschillende groepen allemaal op een eerlijke en gelijke wijze te behandelen zijn de vier ‘smaken’ bedacht om de groepen in onder te verdelen. Nog dit jaar mogen alle huidige 36 bewonersgroepen aangeven waar hun voorkeur ligt.’ De ‘vier smaken’ zijn bewonersgroep, projectcommissie, activiteitencommissie en themacommissie. Hoe deze verandering in praktijk zal worden toegepast, wordt door de gemeente in een informatieve commissie worden toegelicht aan politiek. 

Meer informatie over het nieuwe systeem is te vinden op de gemeentelijke website.