Geen bloktijden voor bediening Termeerbrug Maarssen

Gemeenteraadslid Rob Roos (Streekbelangen) heeft eerder vragen aan het college van B&W gesteld over de bediening van de Termeerbrug in Maarssen-Dorp. De partij is voorstander van bloktijden in plaats van de huidige regeling. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

De partij wilde van het college weten of het bereid is de huidige regeling omtrent de bediening van de bruggen te wijzigen: 'Is het college bereid om bloktijden voor het openen van deze brug in te stellen ipv de thans geldende dagdelen? Hierdoor ontstaat zekerheid voor de bereikbaarheid en ontsluiting van Maarssen dorp. Gemeente Stichtse Vecht reageert daarop: 'Het college is niet bereid en niet bevoegd om bloktijden in te stellen voor de bediening van de Termeerbrug. Het regime voor de brugbediening is vastgesteld door de provincie. Dit is nodig om alle belangen van de diverse brug-bedienende beheerders en enkele stakeholders binnen de recreatievaart te kunnen afwegen om zo tot een “rivier-breed” regime te komen. Het belang van het wegverkeer wordt daarbij uiteraard ook behartigd.'

Het seizoen voor de brugbediening bestaat uit een voorseizoen, hoofdseizoen, naseizoen en een winterseizoen. Steeds met andere bedieningstijden. Gemeente Stichtse Vecht: 'Nog meer afwijkingen leiden tot extra complexiteit, verwarring en mogelijk tot (te) hard varen om een bepaald blok te halen. Bovendien zijn er aan weerszijden van de Termeerbrug (en veel andere bruggen) zeer beperkt wachtplaatsen beschikbaar. Schepen kunnen daardoor in de problemen komen of gaan aanleggen op plekken waar dat niet de bedoeling is.'