Geen Gedecoreerden- en Veteranendag in 2021

Uit antwoorden van de gemeente op door Lokaal Liberaal gestelde vragen bijkt dat de jaarlijkse Gedecoreerdenmiddag en Veteranenbijeenkomst dit jaar geen doorgang kunnen vinden. Op de Gedecoreerdenmiddag komen op uitnodiging van de gemeente dragers van een Koninklijke Onderscheiding in Stichtse Vecht informeel bij elkaar. De Veteranendag is bedoeld als een eerbetoon aan alle in Stichtse Vecht woonachtige veteranen, waarbij erkenning en waardering voor hen centraal staat.

Vanwege het coronavirus en de geldende coronamaatregelen zijn samenkomsten en evenementen vooralsnog niet toegestaan. Ook later dit jaar zal naar verwachting de Gedecoreerdenmiddag niet in vertrouwde vorm kunnen plaatsvinden. Gemeente Stichtse Vecht: 'We hebben daarom besloten de Gedecoreerdenmiddag voor dit jaar te annuleren. De gedecoreerden ontvangen een persoonlijk bericht van de burgemeester.'

Hetzelfde geldt voor de jaarlijks georganiseerde Veteranendag. Gemeente Stichtse Vecht in antwoorden op door Lokaal Liberaal gestelde antwoorden: 'Ook de Veteranenbijeenkomst in de vorm van een samenkomst met de veteranen zal dit jaar niet in vertrouwde vorm doorgang kunnen vinden, vanwege de coronamaatregelen. De veteranen ontvangen een persoonlijk bericht van de burgemeester.'


Trefwoorden: