Geen Kadernota maar Kaderbrief 2023

Ieder jaar stelt de gemeente een Kadernota op. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten om aan het einde van het jaar een begroting te maken. Nu gaat dit om de begroting 2023-2026. In deze begroting staat welke plannen de gemeente het komende jaar heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten verwacht worden.

Kaderbrief

Aangezien er een nieuw college wordt gevormd, brengt de gemeente geen Kadernota 2023 uit, maar een Kaderbrief 2023. Hiermee wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële stand van zaken op peildatum 1 mei 2022. De brief is input voor de keuzes en afwegingen van de nieuwe coalitie. Die wil voor 2023 niet teveel ambities stapelen, maar ruimte creëren om de problemen in de ambtelijke organisatie op te kunnen lossen. En in 2022 en 2023 het gesprek voeren met de gemeenteraad over de (financiële) keuzes voor de periode 2023-2027.

Prognose 2023 tot 2026

In de Kaderbrief staat de financiële uitwerking met een indicatieve begrotingsprognose voor 2023-2026. Ook is een toelichting op hooflijnen van de financiële ontwikkelingen opgenomen. Op 21 juni is de commissievergadering waarna de Kaderbrief op 5 juli in de gemeenteraad wordt vastgesteld. Lees de Kaderbrief op de de Begrotingsapp.