Geen traditionele kerstbomeninzameling in Stichtse Vecht

Vanwege corona vindt er januari 2022 geen traditionele kerstbomeninzameling plaats in Stichtse Vecht. Geen prijzen via lootjes voor de kinderen maar ophalen van de afgedankte bomen aan huis door de afvalinzamelaar. (Archieffoto ter illustratie)

Geen inzameling door kinderen

Gemeente Stichtse Vecht: 'De gevolgen van het coronavirus zijn nog steeds merkbaar, ook in de gemeente Stichtse Vecht. Er gelden maatregelen om een verdere stijging van het aantal coronabesmettingen te beperken. Van versoepelingen van deze maatregelen is nog geen sprake. Dit heeft helaas tot gevolg dat ook dit jaar de traditionele kerstbomeninzameling door de jeugd niet plaats kan vinden. We zullen daarom ook dit jaar het huis aan huis ophalen van de kerstbomen uitbesteden aan een professionele partij, PreZero.' Gemeente Stichtse Vecht: 'Het is jammer dat een jarenlange traditie voor het tweede jaar op rij niet door kan gaan. De kerstboominzameling in Stichtse Vecht brengt jaarlijks honderden kinderen met ouders op de been die in korte tijd duizenden bomen afleveren bij inleverpunten in de kernen.' 

Op de schop

De gemeente Stichtse Vecht kondigde eerder in 2018 aan om met de traditionele inzameling van kerstbomen te stoppen. De complexe werkwijze, bemensen van inzamelpunten, prijzen voor kinderen, het wekenlang narijden van het ophalen van achtergebleven bomen was daar debet aan. Het besluit leidde destijds tot de nodige kritiek vanuit inwoners en politiek waardoor het besluit werd opgeschort en 2019 door de gemeente als overgangsjaar werd gezien. Het plan was destijds om met wijkcommissies en maatschappelijke organisaties te gaan inventariseren of er voldoende draagvlak is om vrijwillig deel te nemen aan een inzamelactie. Vervolgens gooide in 2020 en in 2021 de coronacrisis roet in eten zodat begin januari 2021 en nu ook 2022 de bomen aan huis worden opgehaald door de afvalinzamelaar.