Geen verplichte WOZ-gluurders in Stichtse Vecht

Het was op nationaal niveau even hot news: gemeenten die van inwoners foto's eisten van bijvoorbeeld badkamer, keuken en toilet om inzicht te krijgen in de WOZ-waarde van de woning. Inwoners in Stichtse Vecht hoeven zich er niet gerust over te maken; er zijn en komen geen WOZ-gluurders in Stichtse Vecht blijkt uit de antwoorden van het college van B&W op door fractievoorzitter Wim Ubaghs van BVNL gestelde vragen.

Eerder uitgevoerde pilot

Uit de antwoorden van het college van B&W blijkt er in het verleden wel een pilot te zijn geweest: 'De BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) voert voor onze gemeente de belastingheffing en belastinginning uit. Zij geven aan dat enkele jaren geleden in een korte periode een pilot heeft gedraaid. De opzet was om de kwaliteit van de objectgegevens te verbeteren door de burger mee te laten kijken in de gegevens/objectkenmerken die BghU geregistreerd had van de woning. Burgers konden de gegevens van hun eigen woning controleren en wanneer door BghU geregistreerde gegevens afweken van de werkelijkheid dan kon men dat aan BghU aangeven. Daarbij konden burgers foto’s insturen om hetgeen door hen betwist te onderbouwen. Het toesturen van foto’s was daarbij een optie en geen verplichting.'

Foto's als basis voor bezwaar

In het kader van de afhandeling van WOZ-bezwaren komt het voor dat burgers stellen dat de gegevens op basis waarvan de waarde gebaseerd is, niet juist zijn. Er kan bijvoorbeeld een verschil van. mening/inzicht zijn in de onderhoudstoestand van een woning, kwaliteit en ouderdom van voorzieningen etc. Gemeente Stichtse Vecht: 'Bezwaarmakers kunnen dan door BghU gevraagd worden of zij bereid zijn hetgeen door hen gesteld wordt met foto’s te onderbouwen. Daarbij wordt opgemerkt dat burgers in verschillende gevallen zelf al foto’s meesturen zonder dat BghU daar om verzoekt. Onze algemene ervaring bij bezwaarschriften is dat burgers vanuit bewijsvoering snel geneigd zijn om materiaal aan te leveren voor onderbouwing.'


Meer nieuws