Geen vuurwerkverbod in Stichtse Vecht

De vuurwerkvrije oudejaarswisseling van 2020 / 2021 - vanwege de landelijke corona maatregelen - is voor diverse gemeenten aanleiding geweest om het vuurwerkbeleid te herzien of ter discussie te stellen. Niet in Stichtse Vecht. Daar komt vanuit de gemeente geen verandering in het beleid. 

Diverse gemeentes hebben al dit jaar hun vuurwerkbeleid voor de komende jaren aangepast. Zo wil de gemeente Utrecht vanaf de jaarwisseling van 2022 op 2023 een einde maken aan het afsteken van vuurwerk. De komende jaarwisseling wordt gezien als een ‘overgangsjaar’. In Haarlem besloot de gemeenteraad in september van dit jaar een vuurwerkverbod in te stellen. Ook in de gemeente Amsterdam wordt dit jaar een vuurwerkverbod ingesteld. Amsterdam wil graag dat oud en nieuw een feest wordt waar samen het begin van een nieuw jaar gevierd wordt, maar zonder de overlast en incidenten die daar vaak bij komen kijken. In de stad worden alternatieven georganiseerd. 

De maatschappelijke discussie met mogelijke aanpassingen op lokaal beleid gaat voorlopig Stichtse Vecht voorbij. Een woordvoerder van de gemeente Stichtse Vecht: ‘Er is voorlopig geen aanleiding om het onderwerp vuurwerk in het college van B&W te bespreken.’ Ook uitbreiding van vuurwerkvrijezones is op dit moment niet aan de orde: ‘B&W van Stichtse Vecht heeft enkele jaren geleden vier gebieden aangewezen als vuurwerkvrije zones. Het gaat om: kinderboerderij Otterspoor in Maarssenbroek, kinderboerderij De Vechtse Hoeve in Breukelen, dierenweide Breukelen en het gebied rondom zorgcentra ’t Heycop en De Aa in Breukelen. Die blijven in stand,’ aldus een woordvoerder van de gemeente Stichtse Vecht. 

Het huidige beleid van de gemeente blijft voorlopig in stand: ‘In Stichtse Vecht is geen vuurwerkverbod. We volgen de ontwikkelingen rondom een eventueel landelijk vuurwerkverbod voor de jaarwisseling. Vooralsnog is Stichtse Vecht niet voornemens om een besluit te nemen over het instellen van een lokaal vuurwerkverbod.’

Het is nog niet bekend of het demissionair kabinet zich weer gaat buigen over een mogelijk landelijk verbod. Door het coronavirus en de bijhorende druk op ziekenhuizen en hulpverleners werd vorig jaar besloten een landelijk vuurverbod in te stellen tijdens de jaarwisseling van 2020 / 2021.