Geen zwervende arbeidsmigranten in Stichtse Vecht

In antwoord op door de PvdA gestelde vragen, blijkt dat er in Stichtse Vecht geen zwervende arbeidsmigranten worden aangetroffen. (Foto ter illustratie) 

Naar aanleiding van een artikel in het AD, stelde raadslid Sophia Jeddaoui (PvdA) technische vragen aan de ambtelijke organisatie met als doel te willen weten of dergelijke situaties zich ook voordoen in Stichtse Vecht.

De gemeente herkent dergelijke situaties niet ‘We hebben informatie ingewonnen bij Boa’s, politie en het sociaal wijkteam en geen van allen hebben aanwijzingen dat dit probleem zich voordoet in Stichtse Vecht.' Omdat het probleem zich niet voordoet in Stichtse Vecht is er geen lokale of regionale aanpak. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Er is geen sprake van een regionale of lokale aanpak, omdat de problematiek zich niet voordoet in Stichtse Vecht. Er is wel regionaal als lokaal aandacht voor het vraagstuk rond huisvesting van arbeidsmigranten.’ Zo komt het thema huisvesting arbeidsmigranten op de provinciale bestuurstafel.


De provincie heeft onderzoek laten doen naar de omvang van het aantal arbeidsmigranten en hun huisvesting in de Utrechtse gemeenten. Er zijn regionale afspraken nodig om ervoor te zorgen dat er meer geschikte woningen komen nu en in de toekomst. Gemeenten, werkgevers, uitzenders en provincie moeten met elkaar om tafel. De provincie heeft hierin een ondersteunende rol.