Gemeente aan de slag met mobiliteitsprogramma Stichtse Vecht

Volgende week gaat de politiek voor het eerst deze raadsperiode in gesprek over de startnotitie mobiliteitsprogramma Stichtse Vecht. Het huidige Gemeentelijke Verkeer Vervoers Plan (GVVP) uit 2013 is volgens de gemeente toe aan actualisatie.

Drietrapsraket

Om te komen tot een nieuw mobiliteitsprogramma is gekozen voor een opbouw in drie delen. Eerst wordt een analyse gemaakt van de huidige situatie. Dit wordt vertaald naar een overkoepelende toekomstvisie en bijbehorende doelen. Daarna wordt pas de diepte ingegaan over het te voeren beleid. Opvallend is dat in dit deel van het proces geen ruimte is voor particpatie: ‘Participatie vindt plaats bij de uitwerking van het mobiliteitsprogramma,’ aldus het onderliggende beleidsstuk. Het beleidsstuk vervolgt: ‘Na vaststelling van de startnotitie wordt er niet separaat gecommuniceerd. Bij het opstellen van het mobiliteitsprogramma vragen we de markt expliciet om participatie mee te nemen in hun aanvraag en bewoners te betrekken bij de totstandkoming van het mobiliteitsprogramma. Wij vragen de markt hierbij gebruik te maken van het inwonerspanel en de participatieleidraad.’

Uitgangspunten

De uitgangspunten van de startnotitie zijn al wel vastgelegd: Veiligheid, duurzaamheid/schoon, toegankelijk voor iedereen, bereikbaar voor iedereen, datagedreven en doorstroming zijn de uitgangspunten die in volgende fases zullen worden uitgewerkt. Hierna zal een vorm van participatie worden opgetuigd volgens de startnotitie: ‘Er is voor gekozen om met de visie en de doelen de eerste pennenstrepen op papier te zetten. Daarmee ontstaat er een basis om samen met inwoners, ondernemers en maat- schappelijke organisaties het gesprek te voeren. De vaststelling van deze startnotitie is dan ook het begin van het participatieproces.’

De politiek zal tijdens de commissie fysiek op 29 november met elkaar het debat voeren over de startnotitie.