Gemeente aan de slag met scenario’s wijkpark Maarssenbroek

Ouderdom, slijtage en onvoldoende onderhoud van het 35 jaar oude Maarssenbroekse wijkpark is voor de gemeente aanleiding om te kijken naar verschillende scenario’s voor de toekomst. Het biedt tevens de mogelijkheid het nog niet ingerichte parkdeel ten noorden van de atletiekbaan mee te nemen in de planvorming.  (Archieffoto moestuin ter illustratie).

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het bureau Hosper Landschapsarchitectuur en Stedenbouw heeft voor elk van deze locaties 4 scenario’s voor ontwikkeling beschreven. In overleg zijn enkele scenario’s als meest kansrijk benoemd.’ De ideeën worden gezien als start van participatie en ontwikkeling. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het is aan het volgende college om kaders vast te stellen voor de uitwerking en uitvoering.’

Voor deelgebied Zwanenkamp gaat de voorkeur uit naar het scenario ‘park’: ‘Dit omdat het zorgt voor een betere integratie met de rest van het park Maarssenbroek en vanwege de hoge gebruiks- en belevingswaarde. Ook het scenario ‘stadsmoestuin’ is kansrijk vanwege de specifieke gebruiksmogelijkheid en het imago van het park met aandacht voor educatie, gezondheid, duurzaamheid en elkaar ontmoeten,’ aldus de gemeente Stichtse Vecht. 

Voor deelgebied Reigerskamp gaat de voorkeur uit naar het ‘parkhart voor de buurt’: ‘Omdat het de buurtfunctie (centrumpark) versterkt, een overzichtelijk Superspeelspoor omvat en een gezondere exploitatie (gezondere financiële situatie) van de kinderboerderij. Het past bovendien in de bestaande infrastructuur van het park.’

Naar verwachting zal in 2023 een landschapsarchitect aan de slag gaan met het daadwerkelijke ontwerp, met inbreng van bewoners/gebruikers. Het is mogelijk dat na inspraak gekozen wordt voor een ander scenario dan de nu als kansrijk aangegeven scenario’s.