Gemeente aan de slag met zorgen inwoners over verkeerssituatie Vreeland

Uit de antwoorden op ingediende vragen van gemeenteraadslid Pm van Rossum (CDA) over de verkeerssituatie aan de Singel / Nigtevechtseweg in Vreeland, geeft de gemeente aan, aan de slag te gaan met de zorgen van inwoners. (Archieffoto ter illustratie - Goudestein de kantoorlocatie van het college van B&W). 

Enquête inwoners

Via een enquête hebben Vreelandse inwoners zich eerder uitgesproken over zorgen over de verkeerssituatie. Gemeente Stichtse Vecht in een reactie op de door van Rossum gestelde vragen: 'De enquête is bekend bij de gemeente en er heeft een verkennend gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en twee vertegenwoordigers van de inwoners op basis van de enquête en de zorgen die er leven over diverse verkeerssituaties in Vreeland.' De gemeente is bereid om samen met de inwoners en ondernemers in Vreeland te kijken naar passende en effectieve oplossingen voor de korte en langere termijn. 

Startnotitie

Gemeente Stichtse Vecht: 'Er komt dit najaar een nieuwe startnotitie voor een nieuw mobiliteitsprogramma voor Stichtse Vecht met daarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor een geactualiseerd mobiliteitsprogramma en verkeersvisie. De oude verkeersvisie (GVVP) is in 2013 opgesteld. De genoemde knelpunten bezien we mede in de context van het geactualiseerde mobiliteitsprogramma. De positie van langzame verkeersdeelnemers is een centraal thema in het geactualiseerde mobiliteitsprogramma.'

Alternatieve routes

Ontwikkelingen, aanvragen voor uitbreiding of vestiging van bedrijven in het buitengebied zijn bij de gemeente niet bekend, toename van het verkeer wordt daarom ook niet verwacht. Gemeente Stichtse Vecht: 'In het vervolggesprek met inwoners en ondernemers worden zorgen over mogelijke verkeerstoename meegenomen. Alternatieve routes zijn tot nu toe niet overwogen en meegenomen. Bij verbeteringen kunnen alternatieve routes wellicht een bijdrage leveren zeker in het licht van een mogelijke, niet gewenste, verkeerstoename. In het gesprek kan hier zeker aandacht voor zijn.'