RTV Stichtse Vecht

Gemeente continueert collectieve zorgverzekering voor minima in 2024

Het college van B&W heeft op 12 september 2023 besloten opnieuw een overeenkomst aan te gaan met zorgverzekeraar DSW voor het aanbieden van de collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen per 1 januari 2024. Gemeente Stichtse Vecht: 'Hiermee dragen we bij aan de uitvoering van het beleidsplan Samen in actie tegen armoede en schulden. De huidige overeenkomst met DSW loopt eind 2023 af.'

Door de gemeente is een marktconsultatie uitgevoerd onder de 10 zorgverzekeraars die een gemeentepolis aanbieden. Gemeente Stichtse Vecht: 'DSW is de enige zorgverzekeraar die een gemeentepolis aan kan bieden voor minima in gemeente Stichtse Vecht. Andere zorgverzekeraars hebben onder andere geen interesse omdat in gemeente Stichtse Vecht het marktaandeel van de zorgverzekeraar onvoldoende is om invulling te kunnen geven aan de gemeentepolis. Of de zorgverzekeraar biedt geen gemeentepolis aan buiten het kern werkgebied van de betreffende zorgverzekeraar.'

Inwoners van Stichtse Vecht met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering, de zogenoemde gemeentepolis. Er verandert niets aan de samenstelling van de gemeentepolis.

Gemeente Stichtse Vecht: 'De gemeente financiert een aantrekkelijk aanvullend gemeentepakket. Daarnaast bieden we alle deelnemers een korting van €5,- op de maandelijkse premie.'