Gemeente door rechtbank in gelijkgesteld in conflict met Winter Trust

Het wil niet vlotten met de komst van de nieuwe Aldi als onderdeel van het gerenoveerde Maarssenbroekse winkelcentrum Bisonspoor. Reden; gemeente en ontwikkelaar ruziën over de grondprijs van de noodzakelijk te verkopen gronden. Door de rechtbank werd de gemeente in gelijkgesteld. (Foto Robbert Oelp)

De nieuwe Aldi moet gerealiseerd gaan worden op een stuk grond dat nu nog gebruikt wordt voor het stallen van fietsen en bevoorrading van winkels. De grond is in eigendom van de gemeente en moet door de ontwikkelaar worden aangekocht om de nieuwe Aldi te kunnen realiseren. Daarmee krijg het winkelcentrum naast de Dirk en Albert Heijn een derde supermarkt.

Foto Robbert Oelp

Over de hoogte van de grondprijs werden de twee betrokken partijen het niet eens. Dat liep zelfs zo hoog op dat er een rechtszaak aan te pas moest komen. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Er was inderdaad sprake van een zakelijk verschil over de verkoopwaarde van de grond bij Bisonspoor voor de vestiging van Aldi. Winter Trust had een kort geding hierover aangespannen tegen de gemeente. Op 10 november jl. heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan en de gemeente in het gelijk gesteld.’ Winter Trust: ‘Wij zijn hierover in gesprek met de Gemeente Stichtse Vecht en zullen, zolang deze gesprekken duren, daar geen mededelingen over doen.

Volgens een eerder gepubliceerd artikel in het AD gaat het om een verschil van 400 euro per vierkante meter. Ook het Maarssense Overleg Leefklimaat denkt te weten om welke bedragen het gaat: ‘’De gemeente vraagt € 600 per m2, Wintertrust wil € 200 bieden. In een rechtszaak kreeg de gemeente gelijk.’

Gemeente is nu in gesprek met Winter Trust over de oplevering van de grond en bereidt het verleggen van de riolering ter plaatse voor.