Gemeente duikt in het onderwerp ‘schoolzwemmen’

Met enige regelmaat - en met name in de zomerperiode - steekt de discussie over het schoolzwemmen weer de kop op. Deze zomervakantie deed de Nationale Raad Zwemveiligheid een oproep aan alle Nederlandse gemeenten om zwemlessen op scholen weer in te voeren. De gemeente is inmiddels in het onderwerp gedoken om te onderzoeken om hoeveel kinderen het gaat en in hoeverre mogelijkheden kunnen worden verruimd. 

Schoolzwemmen

Inwoners van de wat oudere generatie weten het nog als de dag van gisteren. Vast onderdeel van school was leren zwemmen in het plaatselijke zwembad. Inmiddels is het ‘schoolzwemmen’ bijna overal afgeschaft. Over het algemeen vanwege het ontbreken van financiële ondersteuning.

Sportraad

Al eerder kwam het schoolzwemmen in Stichtse Vecht ter sprake. De sportraad pleitte bijvoorbeeld in 2021 - als een reactie op het plan ‘Stichtse Vecht meer in beweging 2021-2025' - voor herinvoering van schoolzwemmen: ‘De sportraad is voorts van mening dat zwemles, lees: het behalen van het zwemdiploma A evenals het behalen van het verkeersdiploma een wezenlijk onderdeel van het lesprogramma in het basisonderwijs moet zijn. Dat is de enige plek waar alle kinderen een gelijkwaardige kans krijgen om deze zwemvaardigheid te bereiken.’

U-Pas

Via de U-pas stimuleert de gemeente inwoners om hun kinderen een zwemdiploma te laten behalen: ‘De meeste kinderen halen hun zwemdiploma via zwemlessen buiten schooltijd via de reguliere zwemlessen. De gemeente ondersteunt de inwoners die de kosten van de zwemlessen niet kunnen betalen met de U-pas,’ aldus een woordvoerder van de gemeente Stichtse Vecht.

Gemeenteraadsverkiezingen

Lokale partij Streekbelangen pleitte in het verkiezingsprogramma bij gemeenteraadsverkiezingen in 2022 voor schoolzwemmen: ‘Schoolzwemmen behouden om ongelukken met kinderen die niet kunnen zwemmen te voorkomen.’ Ook in het verkiezingsprogramma van de SP werd gepleit voor herinvoering van het schoolzwemmen. Voormalig fractievoorzitter Karin van Vliet van Streekbelangen is in het huidige college nu wethouder sport. Uit vragen aan het college van B&W over de huidige stand van zaken omtrent schoolzwemmen, blijkt de bestuurder daadwerkelijk aan de slag te zijn met het onderwerp.

Uitbreiding mogelijkheden via U-Pas?

Een woordvoerder van de gemeente Stichtse Vecht laat weten: ‘Om in kaart te brengen hoeveel kinderen geen zwemles hebben en (nog) geen zwemdiploma, gaat de gemeente binnenkort een uitvraag doen onder scholen. Op basis daarvan formuleren we een vervolgaanpak. We denken bijvoorbeeld aan het uitbreiden van de mogelijkheden via de U-pas.’

Stimuleren van schoolzwemmen

De gemeente wil de komende tijd stappen maken om de zwemveiligheid positief te beïnvloeden vanuit de scholen en verruiming van mogelijkheden: ‘Scholen mogen zelf bepalen of ze schoolzwemmen aanbieden aan hun leerlingen. We merken dat scholen soms praktische bezwaren hebben zoals het regelen van vervoer naar het zwembad, de beschikbare tijd in het lesrooster en het vinden van voldoende vrijwilligers/begeleiders. In Stichtse Vecht zijn er 33 basisscholen. De keuze om al dan niet schoolzwemmen te organiseren ligt bij de scholen. Echter kunnen we wel de scholen stimuleren schoolzwemmen weer in te voeren,’ aldus een woordvoerder van de gemeente Stichtse Vecht.


Meer nieuws