Gemeente gaat bocht bij nieuwe parkeergarage Breukelen aanpassen

Vanwege de komst van een nieuwe parkeergarage bij P+R Breukelen gaat de gemeente de bocht nabij de garage aanpassen. (Drone-foto Robbert Oelp)

Gemeente Stichtse Vecht: ‘De aanleiding om de bocht aan te passen is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ook nu al, zonder extra verkeer, is de bocht niet ruim genoeg voor met name vrachtwagencombinaties.’ Wat die aanpassingen precies zijn, is nog niet publiekelijk gemaakt: ‘Er ligt een ontwerp voor aanpassing van de bocht, dat nog bestuurlijk moet worden geaccordeerd. De wensen van omwonenden zijn gehoord en daarmee wordt zo veel mogelijk rekening gehouden. Ook is overlegd met de provincie Utrecht.’ Er is er de verwachting dat de aanpassingen nog voor de zomer worden gerealiseerd.

In de tussentijd zal de gemeente na opening van de parkeergarage (5 februari) mogelijk tijdelijke maatregelen treffen: ‘Nabij de entree van de parkeergarage zijn in de eerste week na opening van de parkeergarage medewerkers aanwezig om een goede doorstroming van het verkeer van en naar de parkeergarage, het OV en het overig verkeer te faciliteren. Wij verwachten dat tijdelijke maatregelen in de bocht zelf niet nodig zijn, maar wij monitoren de verkeerssituatie. Mogelijke maatregelen zijn extra bebording of inzet van verkeersregelaars.’