Gemeente gaat erfgoedlijst actualiseren

De gemeente gaat de verouderde erfgoedlijst actualiseren. De gemeente gaat bekijken welke panden als karakteristiek pand beschermd moet worden en of er panden zijn die een zwaardere bescherming nodig hebben als gemeentelijke monument. (Archieffoto gemeentekantoor ter illustratie).

Op dit moment bestaat de gemeentelijke lijst uit zo'n 400 panden. Het voorstel is om van deze lijst tussen de 60 en 80 panden aan te wijzen als gemeentelijk monument. Een gemeentelijk monument is een pand van regionaal of plaatselijk belang. Gemeenten in Nederland bepalen zelf welke bijzondere gebouwen ze op de gemeentelijke monumentenlijst zetten. Als uw pand op deze lijst staat kan dat grote consequenties hebben bij verbouwingen, renovaties en wijzigingen in en rondom het pand. 

Gemeente Stichtse Vecht: 'De actualisatie is hoognodig, omdat de lijst verouderd is en na de herindeling van de gemeente nooit is geharmoniseerd. Erfgoedlijsten verouderen, mede omdat de maatschappij niet stil staat. Door verbouwingen, verduurzaming, sloop etc. wijzigt de fysieke staat van panden. Een actuele erfgoedlijst is wenselijk om de unieke kwaliteiten van onze dorpen en landschap te kunnen behouden voor nu en de toekomstige generaties.'

Gemeente Stichtse Vecht: 'Het uitganspunt voor de actualisatie is om te kiezen voor het juiste beschermingsniveau, waarmee we het erfgoed zo goed mogelijk beschermen. Concreet neemt met de actualisatie het totaal aantal panden dat bescherming krijgt flink af, van circa 800 panden naar circa 400 panden, wat in de praktijk een vermindering van de regels betekent voor eigenaren. Panden die nu al een karakteristiek pand zijn worden niet opnieuw aangewezen. Zij behouden hun status of worden gemeentelijke monument.'

De vervolgstappen om te komen tot een definitieve lijst zullen in 2022 en 2023 genomen worden.In overleg met de commissie voor ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald welke panden welk beschermingsniveau krijgen en eigenaren worden in staat gesteld om bezwaar te maken als het beschermingsniveau van hun pand wijzigt.