Gemeente gaat hogere kosten energie en gas doorbelasten

Vanwege het nieuwe energiecontract van de gemeente Stichtse Vecht, komen de kosten voor energie en gas een stuk hoger te liggen. De extra kosten voor de levering van energie en gas worden bij de huurder doorbelast aan de gebruiker indien dit contractueel is afgesproken. De compensatieregeling vanuit het Rijk zal worden ingezet om maatschappelijke organisaties hierin te compenseren. De gemeente kondigde eerder aan het contract met Gazprom op te zeggen. Destijds werd al aangegeven hogere kosten te verwachten. 

Inzet risicobuffer

Gemeente Stichtse Vecht: 'De verwachting is dat de gemeente in totaal € 1.292.040 extra kosten heeft voor de levering van energie en € 295.825 voor de levering van gas. In de begroting 2023 is een structurele risicobuffer van € 1 miljoen opgenomen. Deze risicobuffer zetten wij deels in om de kostenstijging van de energie en gaslevering zoveel mogelijk op te vangen.' Het nieuwe contract met Vattenfall voorziet in de levering van elektriciteit en/of warmte van gemeentelijke gebouwen, sportzalen, straatverlichting en gemalen en bruggen. De nieuwe tarieven zijn ten opzichte van de vorige tarieven flink gestegen. Dit betekent een stijging van de gemeentelijke energiekosten die hoger is dan waarmee rekening is gehouden in de begroting.

Kosten hoger dan begroot

De gemeente verwacht ook voor andere posten te maken te krijgen met hogere kosten dan de begroting voorziet: ' Bij het opstellen van de Bestuursrapportage 2023 zullen wij de gemeenteraad op basis van de laatst bekende informatie en bestuurlijke afweging een voorstel doen voor de uiteindelijke inzet van de genoemde stelposten.'

Financiële hulp vanuit het Rijk

Door het Rijk is aangekondigd dat gemeenten en provincies vanaf het voorjaar van 2023 extra middelen zullen krijgen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten. Gemeente Stichtse Vecht: 'De extra kosten voor de levering van energie en gas worden bij de huurder in consistente lijn doorbelast aan de gebruiker indien dit contractueel is afgesproken. De compensatieregeling vanuit het Rijk zal worden ingezet om maatschappelijke organisaties hierin te compenseren.'


Meer nieuws