Gemeente gaat in hoger beroep bij Raad van State inzake paardenstal Loenen aan de Vecht

De rechtbank Midden- Nederland heeft op 9 februari 2023 uitspraak gedaan in het beroep over de geweigerde omgevingsvergunning ter legalisering van een paardenstal op de locatie Slootdijk 1a in Loenen aan de Vecht. Het college van B&W heeft besloten om in beroep te gaan. (Archieffoto ter illustratie)

Unaniem raadsbesluit

Nadat de raad de benodigde verklaring van geen bedenkingen unaniem heeft geweigerd, heeft het college de gevraagde omgevingsvergunning geweigerd. De rechtbank oordeelde daarover dat de geweigerde verklaring van geen bedenkingen onzorgvuldig is voorbereid en ondeugdelijk is gemotiveerd en daarom niet aan de geweigerde omgevingsvergunning ten grondslag mocht worden gelegd. De rechtbank heeft daarom de geweigerde omgevingsvergunning vernietigd en het college opgedragen om binnen 12 weken opnieuw te beslissen op de aanvraag omgevingsvergunning. Binnen die termijn moet het college opnieuw naar de raad voor een verklaring van geen bedenkingen. Voor het overige heeft de rechtbank het college in het gelijk gesteld en geoordeeld dat de juiste procedure is gevolgd en dat de wijzigingen/aanvullingen op de aanvraag op goede gronden niet in behandeling zijn genomen.

Gemeente gaat in beroep bij Raad van State

Gemeente Stichtse Vecht: 'Het college is na zorgvuldige beoordeling van mening dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de overwegingen van de rechtbank. Naar het standpunt van het college heeft de rechtbank een aantal feiten en omstandigheden miskend en ten onrechte buiten beschouwing gelaten. Daarom heeft het college in de vergadering van 21 maart 2023 besloten hoger beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast heeft het college besloten de Afdeling te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen om de werking van de rechterlijke uitspraak te schorsen totdat uitspraak is gedaan op het hoger beroep.'


Meer nieuws