Gemeente gaat laadpalen realiseren op strategische locaties

Eind december 2021 heeft het college van B&W besloten laadmogelijkheden te realiseren op strategische locaties zoals winkelgebieden en druk bezochte locaties. Deze laadpalen worden door de gemeente op eigen initiatief gerealiseerd. 

Uit onderzoek van de overheid blijkt dat de verkoop van elektrische auto’s in de totale verkoop is gestegen naar 22% in 2020. Ruim 1 op de 5 verkochte auto’s in Nederland in 2020 was volledig elektrisch. Daarnaast moet volgens het Klimaatakkoord in 2030 alle verkochte auto’s emissievrij zijn. Er is dus nu en in de toekomst een grote behoefte aan elektrische laadpalen. 

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 21 december jl. besloten laadmogelijkheden te realiseren op strategische locaties. Dit zijn locaties, die we niet op aanvraag realiseren, maar op eigen initiatief. Hierbij gaat het onder andere om winkelgebieden en andere veel bezochte locaties. Deze locaties zullen gerealiseerd worden door deelname aan een gezamenlijke inkoop in 2023 met Metropoolregio Amsterdam Elektrisch (MRA-E).’

Gemeenteraadslid en lijstrekker van het CDA Pim van Rossum maakt zich al langer druk om het dreigende tekort aan elektrische laadpalen in Stichtse Vecht. Hij stelde eerder vragen aan het college van B&W en riep de gemeente eerder op zich aan te melen bij MRA-Elektrisch.

De gemeente maakt haast met de plannen: ‘Uiterlijk februari of maart 2022 zal de raad geïnformeerd worden over de exacte financiële consequenties van het realiseren van de strategische locaties en over de keuzes over het beheer en onderhoud van de laadpalen in de toekomst.’ Het doel is om overal binnen de gemeente op een redelijke afstand toegang te kunnen hebben tot een openbare laadpaal waarbij de openbare laadlocaties voldoende capaciteit hebben om aan de vraag te voldoen.

In een item besteedde we eerder aandacht aan de situatie in Loenen aan de Vecht.