Gemeente gaat nieuwe gemeentelijke monumenten aanwijzen

De gemeente is gestart met een nieuwe ronde voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. In Stichtse Vecht staan vooral veel rijksmonumenten, maar liefst 794, maar er zijn ook ruim 80 gemeentelijke monumenten. Als een object of huis cultuurhistorisch belangrijk is voor de plaats of regio, kan de gemeente besluiten het op de eigen monumentenlijst te plaatsen. (Foto Robbert Oelp)

Van panden of objecten die mogelijk in aanmerking komen voor de status van ‘gemeentelijk monument’ zijn er beschrijvingen gemaakt. Zo’n beschrijving vertelt iets over de geschiedenis van het pand, of over het vakmanschap waarmee het gemaakt is. Wat was of is de functie, over welke bouwstijl hebben we het? Wie was de architect? Zijn er bijzondere interieurstukken, zoals een eeuwenoude balklaag, een gewelfde kelder of een kostbaar behang?

Eigenaar wordt geïnformeerd

Eerst stuurt de gemeente de eigenaar (of zakelijk gerechtigde) de beschrijving van het pand met de vraag daarop te reageren. Klopt de beschrijving naar het oordeel van de eigenaar? Wordt er iets over het hoofd gezien in de beschrijving, of is er iets veranderd? Dan horen wij dat graag, zodat de beschrijving in overleg aangepast kan worden.

Oordeel gemeentelijke monumentencommissie

Vervolgens beoordeelt de onafhankelijke commissie voor ruimtelijke kwaliteit de definitieve beschrijving, met de vraag of het pand monumentwaardig is of niet. Dan gaan we graag met de eigenaar in gesprek, ook om uit te leggen wat het betekent een gemeentelijk monument te bezitten.

Uiteindelijk besluit door college B&W

Pas daarna gaat het advies van de monumentencommissie naar het college van B&W, dat een besluit neemt. Doel van het college is om monumenten te beschermen en te koesteren, zodat we ze kunnen nalaten aan komende generaties. Want het culturele erfgoed van de gemeente is een kostbaar iets.


Meer nieuws