Gemeente heeft meer geld nodig voor onderhoud openbare ruimte

Lokaal Liberaal heeft eerder vragen gesteld over het onderhoudsniveau van de openbare ruimte in het centrum van Breukelen. De gemeente laat in een eerste reactie weten meer geld nodig te hebben om het afgesproken onderhoudsniveau te behalen. Bij de politieke bespreking tijdens de kadernota komt het college van B&W daar op terug.

Gemeente Stichtse Vecht in antwoord op door Lokaal Liberaal gestelde vragen over het onderhoudsniveau van de openbare ruimte in het centrum van Breukelen: ‘Het onderhoudsniveau in de winkelgebieden van Stichtse Vecht is door uw raad vastgesteld op onderhoudsniveau B. Niet op alle onderdelen wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde onderhoudsniveau. Binnen de beschikbare budgetten kan dit niet op alle punten worden bereikt. Bij de kadernota komen wij hierop terug.’

De gemeente heeft wel toegezegd kleine zaken al aangepakt te hebben of op korte termijn op te gaan lossen: ‘In de tussentijd is een aantal door u aangedragen punten aangepakt, zoals verwijderen van bladafval en vervanging van afvalbakken. De beschadigde boomkorven en –roosters worden op korte termijn vervangen en kleinschalige herstelwerkzaamheden aan het straatwerk worden uitgevoerd.