Gemeente herstelt precariobelasting voor terrassen: 'Het op nul euro zetten over 2022 is leidend'

Net als in andere gemeenten stelde de gemeente Stichtse Vecht eerder voor, geen precariobelasting te heffen voor terrassen in 2022. Toch belandde er een paar weken geleden bij horecauitbaters met een terras een rekening op de mat; een fout blijkt nu achteraf. De gemeente gaat dit met terugwerkende kracht oplossen in de vorm van maatwerk per ondernemer. 

Het mag duidelijk zijn dat er iets niet goed is gegaan

• Gemeente Stichtse Vecht

Terrassenexperiment

In Stichtse Vecht vond van 1 april 2020 tot 15 november 2022 een pilot plaats met verruimde terrasmogelijkheden voor horeca. Het doel hiervan was: in de praktijk uitproberen hoe, wanneer en waar het openen van een terras gemakkelijker te maken was. De pilot was een groot succes. Het college besloot om ook in 2022 het terrasexperiment en de mogelijkheid voor uitbreiding van bestaande terrassen te verlengen. Horecaondernemers mochten onder dezelfde voorwaarden als in 2021 een groter terras aanvragen.

Niet heffen precariobelasting

Tijdens de coronapandemie werd de lokale horeca met lock-downs hard getroffen. Om ondernemers niet extra kosten voor te schotelen werd in 2020 voorgesteld geen precariobelasting voor ondernemers met een terras te heffen. De raad ging hier destijds unaniem mee akkoord. Dit voorstel werd verlengd en bij de aankondiging van het verlengen van het terrassenexperiment werd aangekondigd dat het college van B&W de raad zou voorstellen geen precariobelasting in 2022 te heffen voor ondernemers met een terras. Dit voorstel is echter nooit naar de raad gegaan ter besluitvorming zodat ondernemers onlangs de heffing ontvingen: 'Het mag duidelijk zijn dat er iets niet goed is gegaan,' laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Het op nul euro zetten over 2022 is leidend

• Gemeente Stichtse Vecht

Pragmatische oplossing voor ondernemers

Na het stellen van onze persvragen en politieke vragen van Lokaal Liberaal heeft het college van B&W de situatie beoordeeld en tot de conclusie gekomen dat er in het proces een fout is gemaakt. De gemeente gaat per ondernemer dit oplossen: 'In de ‘Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2022’ staat dat deze belasting wordt geheven. Dit is niet in overeenstemming met wat gemeente Stichtse Vecht eerder communiceerde in een persbericht van 21 april 2022. Daarin staat dat het college voorstelt om ook in 2022 de precariobelasting voor terrassen op nul euro te zetten ter ondersteuning van de horeca. Het mag duidelijk zijn dat er iets niet goed is gegaan. Uiteraard lossen we dit op voor de betreffende ondernemers. We zoeken naar de voor de ondernemers meest pragmatische oplossing en informeren de ondernemers zo snel mogelijk over hoe die oplossing eruitziet, waarbij het op nul euro zetten over 2022 leidend is.'

Gemeenten heffen precariobelasting (of kortweg: precario) als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. Voorbeelden van belaste voorwerpen zijn kabels en leidingen, terrassen, bouwmaterialen, zonneschermen, luifels, lichtreclames en vlaggen.


Meer nieuws