Gemeente in 2023 aan de slag met proef samenwonen in de bijstand

De PvdA diende de motie ‘Verliefd in de bijstand’ in welke in de commissievergadering van 29 november jongstleden werd besproken. In dezelfde vergadering gaf wethouder van Vliet aan per 1 april 2023 te gaan starten met een proef. De motie zal daarom niet ter besluitvorming behandeld worden in de raad van 20 december aanstaande. 

De motie van de PvdA roept op de mogelijkheid te onderzoeken om mensen in de bijstand ook in Stichtse Vecht gedurende een periode ‘ruimte voor kennismaking’ te geven voor samenwonen zonder gekort te worden op de bijstand. Of de bijstand geheel te verliezen en gedurende die periode de kostendelersnorm niet toe te passen. Tijdens de korte behandeling gaf wethouder Karin van Vliet (Streekbelangen) aan per april 2023 met een proef te starten zodat geliefden in de bijstand de mogelijkheid krijgen om 6 maanden als proef samen te wonen. In die periode van 6 maanden worden bijstandgerechtigden niet op hun uitkering gekort vanwege de kostendelersnorm. Omdat het college van B&W het voorgestelde in de motie gaat uitvoeren, wordt de motie verder in het politieke proces niet in behandeling genomen.